2022.09.15-17 – Kraków – Kongres PTAiIT: Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta

Kongres

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta

Kraków, 15–17 września 2022 roku
Hotel Metropolo by Golden Tulip, ul. Orzechowa 11
oraz online

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

WSTĘPNY PROGRAM
W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

 

 • Bezpieczeństwo pacjenta w erze pandemii koronawirusa —
  12 lat od publikacji Deklaracji Helsińskiej o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii
  Patient Safety during pandemic time — 12 years of Helsinki Declaration
 • Bezpieczeństwo II — Interdyscyplinarna współpraca dla bezpieczeństwa pacjenta — uczenie się od najlepszych
  Safety II — Learning from excellence and interdisciplinary cooperation
 • Narzędzia i metody oceniające i zapewniające bezpieczeństwo pacjenta
  Methods and tools for defining and ensuring patient safety
 • Interdyscyplinarna prewencja powikłań
  Interdisciplinary prevention of complications
 • Jak zapewnić bezpieczną chirurgię, znieczulenie i sedację?
  How to ensure safe surgery, anaesthesia and sedation?
 • Bezpieczeństwo pacjenta w intensywnej terapii
  Patient Safety in Intensive Care Medicine
 • Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu i poza nim
  Patient safety in the hospital and beyong 
 • Stanowiska Towarzystw, Organizacji pacjentów i przemysłu oraz podpisanie Deklaracji Interdyscyplinarnego Forum Bezpieczeństwa Pacjenta Kraków 2022
  Statements of the Societies and Signing of Polish Interdisciplinary Patient Safety Declaration Krakow 2022
Szczegółowe informacje i rejestracja

na stronie internetowej:

www.bezpieczny-pacjent2022.pl

 

 

 

Kontakt: bezpieczny-pacjent2022@viamedica.pl

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

 

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60,

e-mail: viamedica@viamedica.pl