2022.10.15-16, 11.26-27 – Warszawa – Szkolenia oferowane przez Soyer Centrum Szkoleniowe

Diagnoza neuropsychologiczna dziecka

 

Termin: 15-16.10.2022r.  I część teoretyczna online
   26-27.11.2022r.  II część praktyczna na sali szkoleniowej w Warszawie

 

Ilość godzin: 40 h dydaktycznych

 

Koszt: 1300 zł

Szkolenie prowadzi: 

dr hab. Aneta Rita Borkowska –  prof. UMCS, psycholog, specjalizuje się w zakresie neuropsychologii rozwojowej. Pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS. Pracę naukowo-badawczą wiąże z aktywnością w zakresie praktyki klinicznej prowadząc diagnozę i terapię dzieci z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii i obrazie klinicznym. Jest autorką prac naukowych z zakresu psychologii klinicznej dziecka i neuropsychologii rozwojowej publikowanych w renomowanych czasopismach światowych i ogólnopolskich oraz monografiach. Jest też współautorką narzędzi diagnostycznych dedykowanych diagnozie neuropsychologicznej dziecka.

 

Edukacja seksualna dzieci i młodzieży

 

 

Termin: 8-9 października 2022r.

 

Miejsce : online Zoom

 

Ilość godzin: 16h dydaktycznych

 

Koszt: 550 zł

 

Prowadzący szkolenie:

dr Monika Zielona-Jenek –  psycholog, specjalistka w dziedzinie psychoseksuologii, absolwentka Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, w toku szkolenia psychoterapeutycznego. Pracuje w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwerystetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami oraz słuchaczami studiów podyplomowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują rozwój seksualny oraz czynniki go determinujące, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa rozwijającej się osoby w sytuacjach o charakterze wykorzystania seksualnego. Autorka książki „Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Wspieranie rozwoju seksualnego dzieci” (we współpracy z Aleksandrą Chodecką, GWP, 2010) oraz „Przesłuchanie małoletnich świadków” (WN PWN, 2012). Prowadzi praktykę psychologiczną, współpracuje z instytucjami edukacyjnymi i społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

Diagnoza dzieci W KIERUNKU ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU – wywiad, testy, kwestionariusze

 

 

Termin: 8-9 października 2022r.

 

Miejsce: stacjonarnie – Warszawa

 

Ilość godzin: 16h dydaktycznych

 

Koszt: 550 zł

 

Szkolenie prowadzi: 

Katarzyna Płucienniczak  – Psycholog, specjalizujący się w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Przeszła wiele szkoleń z zakresu diagnozy nozologicznej, funkcjonalnej oraz  terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła szkolenie dotyczące  wykorzystania protokołu ADOS 2 w badaniach klinicznych. Jest certyfikowanym superwizorem Videotreningu Komunikacji. Obecnie pracuje w Fundacji Scolar oraz Warszawskim Instytucie Psychoterapii.

 

 

Rezygnacja i zwrot kosztów:

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 7 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie.

 

Zapisy:

Celem zapisania się proszę o skorzystanie z gotowego formularza karta zgłoszeniowa dostępna na głównej stronie w górnym pasku

Lub

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: biuro@soyer.edu.pl

 

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

Edyta Ziemińska-Dąbrowska

Soyer Centrum Szkoleniowe

ul. Różana 2, 05-270 Marki

tel./fax: (22) 781-11-65

 

e-mail: biuro@soyer.edu.pl

www.soyer.edu.pl