2022.10.17-19 – Kołobrzeg – VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących „Poszerzanie kompetencji zawodowych kadry zarządzającej”