2022.10.26-27 – Warszawa – I Ogólnopolska Konferencja Geriatryczna Pielęgniarek i Położnych

 

I Ogólnopolska Konferencja Geriatryczna Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 26 – 27 października 2022 r.

 

 • Aspekty prawne związane ze specyfiką udzielania świadczeń zdrowotnych osobom starszym
 • Kiedy, jak i dlaczego ocena i monitorowanie bólu jest zadaniem (wyzwaniem) dla pielęgniarki
 • Odleżyny i inne rany trudno gojące się – od czego zacząć – co robić? Mantra postępowania
 • Jak można pomóc w bezsenności  osobom w wieku podeszłym
 • Rola dietoterapii w wielochorobowości i wielolekowości u osób starszych
 • Dancing międzypokoleniowy jako przykład aktywizacji i profilaktyki zdrowia psychicznego. Wykład i pokaz
 • Komunikacja z osobami w podeszłym wieku i z osobami ze specjalnymi potrzebami
 • Fizjoterapia u osób w wieku podeszłym
 • Problemy ginekologiczne seniorek
 • Zaburzenia snu u osób starszych
 • Alternatywne metody na ciągłe zmęczenie i bezsenność seniorów
 • Warsztaty aktywizujące* (pakiet III)

 

Pełny program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz informacje organizacyjne dostępne na naszej stronie internetowej: kliknij TUTAJ.

 

Warto skorzystać.

Zapraszamy

Pozdrawiamy,

Zespół Polskiego Centrum Edukacji

+48 603 773 091

pce@pce.com.pl

www.pce.com.pl