2023.01.09-11 – Zakopane – VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek, Położnych i innych zawodów medycznych „Prawo i bezpieczeństwo w zawodzie pielęgniarki i położnej”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na:

 

VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek, Położnych i innych zawodów medycznych
„Prawo i bezpieczeństwo w zawodzie pielęgniarki i położnej”

Zakopane, 9 – 11 stycznia 2023 r.

PROGRAM :

  • Podstawy prawa medycznego dla pielęgniarek i położnych – Dariusz Hajdukiewicz, lekarz, specjalista chirurg, specjalista zdrowia publicznego, dr nauk prawnych, nauczyciel akademicki w Szkole Zdrowia P ublicznego CMK P i w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Zasady minimalizowania ryzyka odpowiedzialności prawnej w zawodzie pielęgniarki i położnej – Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu med ycznego. Prowa dzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie online
  • Jak wpływać na  jakość snu w aspekcie pracy zmianowej
  • Mobbing w ochronie zdrowia. Relacje w zespołach pielęgniarskich. Jak rozpoznać mobbera – mgr Joanna Lewoniewska, Wice-prezes Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
  • Profilaktyka raka piersi, warsztaty; praca na fantomach dla chętnych samobadanie – mgr Joanna Woźniak położna, instruktor profilaktyki raka piersi, pedagog promocji zdrowia
  • Komunikacja z trudnym pacjentem – Zuzanna Rohn, trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia
  • Metody radzenia sobie ze stresem – Anna Osińska, pedagog

 

Program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz informacje organizacyjne dostępne w załączniku oraz na naszej stronie internetowej: www.pce.com.pl lub kliknij tutaj

Pozdrawiamy,

Zespół Polskiego Centrum Edukacji

+48 603 773 091

pce@pce.com.pl