2023.10.07 – Warszawa – V Międzywojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – Pacjent z cukrzycą w centrum opieki koordynowanej