2023.10.19-21 – Poznań – Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w otolaryngologii” – 2 sympozja: pielęgniarskie oraz rehabilitacyjno-logopedyczne