2024.03.09 – Katowice – Polskie Towarzystwo Leczenia Ran – Warsztaty Dobrej Praktyki Leczenia Ran – Rany ginekologiczne

POLSKIE TOWARZYSTWO LECZENIA RAN
Os. Rusa 55, 61-245 Poznań NIP: 5272420718