2024.03.15-17 – Konferencja CODE BLUE 2024 organizowanej przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCK ROOM

Konferencja CODE BLUE 2024 organizowanej przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCK ROOM w dniach 15-17.03.2024r.
W programie wydarzenia znajdą się sesje dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, lekarzy oraz studentów kierunków medycznych.
Zachęcamy zarówno do czynnego udziału w postaci zgłaszania prac, jak i do biernego uczestnictwa.
Szczegółowe informacje w załączniku (pobierz) oraz na stronie www.shockroom.pl.

Z poważaniem
mgr piel. Ada Lisowska
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCK ROOM