2024.04.16 – Gorzów Wlkp. – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje medyczne a budowanie kapitału zdrowotnego społeczeństwa. Zaufanie, ryzyko, bezpieczeństwo zdrowotne w opiece nad pacjentem”

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Nauk Medycznych 

 

 Zapraszają do udziału w

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

z cyklu

Instytucje medyczne a budowanie kapitału zdrowotnego społeczeństwa

 

Pierwsza edycja: Zaufanie, ryzyko, bezpieczeństwo zdrowotne w opiece nad pacjentem

 

która odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji

prof. dr hab. Irena Machaj – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Mgr Agata Zawadzka

Szanowni Państwo,

Pełnomocnik Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża do spraw Rozwoju Nauk Medycznych wraz z zespołem, w porozumieniu z Wydziałem Nauk o Zdrowiu, w bieżącym roku akademickim 2023/2024, inicjuje realizację konferencji naukowych pod nazwą Instytucje medyczne a budowanie kapitału zdrowotnego społeczeństwa. W zamyśle organizatorów będzie to cykliczna konferencja odbywająca się w trybie rocznym. Będzie nam miło gościć w murach Akademii pracowników różnych ośrodków naukowych i badawczych, którym bliskie są zagadnienia zdrowia oraz potrzeby rozpoznania wielorakich czynników warunkujących zasoby oraz kondycję zdrowotną współczesnego społeczeństwa polskiego.

Zasadnicze ramy problemowe konferencji są anonsowane jej tytułem. Występują w nim dwa pojęcia, które będą ogniskować problemy i analizy koncepcji oraz danych empirycznych, prezentowane w ramach planowanych spotkań. Tymi pojęciami są instytucje medyczne oraz kapitał zdrowotny społeczeństwa. Zastrzec w tym miejscu należy, iż zarówno instytucje, jak i kapitał zdrowotny odnoszą się do zjawisk społecznych, które mają dynamiczny charakter. Przybierają one kształt który, z jednej strony, jest historycznie określony, z drugiej zaś są one warunkowane aktualnymi układami struktur społecznych oraz wartości i standardów kulturowych. Oddziaływania tych ostatnich czynników są wyraźnie widoczne, a współcześnie  stają się one szczególnie istotne.

Pierwsza edycja cyklicznej nosi tytuł Zaufanie, ryzyko, bezpieczeństwo zdrowotne w opiece nad pacjentem. Proponujemy skoncentrowanie uwagi na problemach nękających współczesne społeczeństwo polskie, które ze szczególną siłą występują zarówno w instytucjach medycznych, jak i w zasobach społeczeństwa, które są jego kapitałem zdrowotnym. Zaufanie, ryzyko, jak i bezpieczeństwo zdrowotne lokują się w różnych środowiskach i formach opieki nad pacjentem (w opiece przedszpitalnej, w szpitalu, przychodni, w rodzinie, w zbiorowości pracowniczej…). Znajdują one też swoje odzwierciedlenie w podejmowanych praktykach służących ratowaniu życia, zachowaniu zdrowia oraz jego przywracaniu przez różne kategorie społeczne, np. zawodowe, wiekowe, ekonomiczne, statusowe, związane z miejscem zamieszkania itp.  Wyodrębnione jako pole zainteresowania, trzy zjawiska, czyli zaufanie, ryzyko i  bezpieczeństwo zdrowotne, są też wpisane w relacje ludzi z przedstawicielami profesjonalnych kadr medycznych, w ich intensywność, ale też w budowanie ewentualnych alternatywnych relacji terapeutycznych.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz koncepcji ich aplikacji w praktyce sprawowania opieki nad pacjentem. Wyrażamy też nadzieję na zaprezentowanie koncepcji i działań o innowacyjnym charakterze oraz na otwartą i twórczą dyskusję. Odgórnie nie ograniczamy zakresu problemów, które mają mieścić się w wystąpieniach referentów.  Prosimy jednak o respektowanie ram problemowych zarysowanych tytułem I edycji konferencji: zaufanie, ryzyko, bezpieczeństwo zdrowotne w opiece nad pacjentem. Ostateczny kształt programu konferencji zostanie skonstruowany po analizie nadesłanych propozycji tematów wystąpień. Oczekujemy zgłoszenia tematów referatów do 20 marca 2024r. W zamyśle organizatorów, w  ramach prezentowanych referatów znajdą się zarówno wypowiedzi o teoretycznym charakterze, jak i referujące doświadczenia oraz wyniki badań empirycznych związanych z zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem zdrowotnym pacjentów. Do udziału w konferencji zapraszamy zatem naukowców, ale i praktyków. Jedna sesja zostanie zarezerwowana na wypowiedzi studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne AJP. Warto zaznaczyć, że jest planowana publikacja monografii (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych). Ponadto uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające czynne uczestnictwo w konferencji. Planujemy obrady w formie stacjonarnej w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz online (w wyjątkowych sytuacjach, na platformie MS Teams).

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń oraz tytułów referatów przygotowanych z myślą ich prezentacji na konferencji.

Z nadzieją na spotkanie i z wyrazami szacunku

 

           Pełnomocnik Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Prof. dr hab. Irena Machaj

 

 

Gorzów Wielkopolski, 01. 02. 2024.

Załączniki :

Warunki uczestnictwa – pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pobierz