Optegra Polska Sp. z o.o. zatrudni pielęgniarkę koordynującą

Stanowisko: pielęgniarka koordynująca

Miejsce wykonywania pracy: Optegra Polska Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków

 • Organizacja pracy pielęgniarek poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów, ustalonego planu leczenia oraz wyposażenia komórki organizacyjnej;
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentami Kliniki Okulistycznej Optegra;
 • Wykonywanie procedur medycznych zgodnie z posiadanymi kompetencjami;
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami i obowiązującymi standardami;
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegów okulistycznych
 • Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych do wykonywania zadań;
 • Uczestniczenie w tworzeniu standardów organizacyjnych m.in. na rzecz usprawniania pracy oraz poprawy jakości wykonywanych świadczeń;
 • Dbanie o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń pielęgniarskich;
 • Prowadzenie polityki kadrowej umożliwiającej właściwe zarządzanie personelem;
 • Prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych zadań oraz dokumentowanie udzielanych świadczeń;
 • Uczestniczenie w planowaniu i realizacji budżetu oddziału w zakresie wyznaczonych kategorii budżetowych;
 • Dbanie o zabezpieczenie mienia oddziału;
 • Nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym.

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe kierunkowe – pielęgniarstwo;
 • mile widziana specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w okulistyce;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem pielęgniarek;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • samodzielność i odpowiedzialność.

To oferujemy

 • stabilną pracę w międzynarodowej sieci klinik chirurgii okulistycznej, działającej w Polsce i na świecie. Nasze kliniki w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Katowicach cieszą się zaufaniem i uznaniem naszych Pacjentów;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę/ kontraktu gospodarczego. Optegra jest miejscem bezpiecznym, godnym zaufania zarówno dla Pacjentów, jak i naszych pracowników;
 • realne możliwości rozwoju zawodowego w organizacji skupionej na pracy zespołowej i dostarczaniu Pacjentom najlepszych rozwiązań w zakresie chirurgii okulistycznej;
 • pracę na najwyższej klasy, innowacyjnym i zaawansowanym technologicznie sprzęcie;
 • opiekę medyczną dla Ciebie i Twoich bliskich w formie pakietu medycznego;
 • system kafeteryjny lub dofinansowanie do karty sportowej;
 • otwartość i gotowość naszego zespołu, aby nauczyć Cię wszystkiego, co ważne i niezbędne w naszej pracy.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owocowe dni
 • kawa / herbata

O nas

Centrum Okulistyczne Vidium Medica od niedawna należy do Grupy Optegra.

Optegra Polska to lider polskiego rynku medycznych usług w obszarze chirurgii oka działająca w Wielkiej Brytanii, Czechach i Polsce. W Polsce jest ich dziesięć, w: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie i Łodzi. W każdym oddziale Optegra zatrudnia zróżnicowany personel medyczny i niemedyczny.

Optegra oferuje swoim pacjentom możliwość wyboru jednej z trzech dróg leczenia schorzeń oczu. Pacjent może skorzystać z wybranych zabiegów refundowanych przez NFZ, zdecydować się na określony zabieg w ramach dyrektywy transgranicznej albo podjąć decyzję o leczeniu w ramach usług komercyjnych. Optegra ma w swojej ofercie nowoczesne zabiegi chirurgiczne, które usuwają takie wady wzroku jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, zaćmę etc.

W 2018 roku technologia lasera femtosekundowego, wykorzystywana w klinikach Optegra do korekcji wzroku metodą Lentivu, została nagrodzona Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki.

 

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny, prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: m.sokolowska@optegra.com.pl

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optegra Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18, 02-366 Warszawa.

2.Przestrzeganie zasad ochrony danych w Optegra Polska Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@optegra.com.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny – art. 221 § 1 Kodeks Pracy) – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)  – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej
art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych na wskazany adres email) – w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż jest to wskazane w przepisach prawa
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – weryfikacja kwalifikacji, w tym przeprowadzanie testów w celu oceny predyspozycji kandydata na określone stanowisko)
Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda) – udzielnie zgody następuje poprzez przesłanie dodatkowego oświadczenia
Ustalenie, dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – ustalenie, dochodzenie ewentualnych roszczeń, obrona przed roszczeniami)

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną, obsługę procesu rekrutacji czy usługi doradztwa personalnego. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także przekazywane dla wewnętrznych celów administracyjnych podmiotom należącym do grupy kapitałowej Optegra, w tym Optegra UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

5.Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Podstawą prawną przekazania danych do tego państwa jest decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w tym państwie. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń, należy skontaktować się wysyłając zapytanie na adres e-mail: iod@optegra.com.pl.

6.Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:

 1. a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;
 2. b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora – do momentu wycofania tej zgody, jednak nie dłużej iż 6 miesięcy.

Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie będą usuwane lub anonimizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
 2. a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
 3. b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt na adres rekrutacja@optegra.com.pllub iod@optegra.com.pl;
 4. c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 5. d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawa te można realizować poprzez wysłanie wniosku na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (wskazane w pkt. 2 powyżej).
 7. Do przetwarzania danych nie będzie miał zastosowania proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata z procesu rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Opublikowano dnia: 19 stycznia 2023 r.