Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne kursy dokształcające Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych dla pielęgniarek i położnych

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza do składania  zgłoszeń w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs dokształcający  Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych realizowany w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Czas trwania kształcenia : Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu dokształcającego wynosi 16 godzin, w tym zajęć w formie warsztatów i ćwiczeń – 4 godziny.

Celem kursu dokształcającego jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i diagnostyki COVID-19.

 

Terminy szkoleń:       

20,21,22.09.2023r.
03,04,05.10.2023r.
09,10,11.10.2023r.
16,17,18.10.2023r.
02,03,04.11.2023r.
13,14,15.11.2023r.
15,16,17.11.2023r.
20,21,22.11.2023r.

(zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych )

 

Uwaga !

Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w Projekcie zobowiązani są w dniu rozpoczęcia kursu osobiście wypełnić dokumenty rekrutacyjne tj.

  • Formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe,
  • Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych,
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku,
  • Umowy uczestnictwa w projekcie

Niewypełnienie dokumentów we wskazanym terminie, równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w kursie.
Projekt UE  przewiduje  uczestnictwo pielęgniarki/pielęgniarza / położnej /tylko w JEDNYM kursie. 

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają bezpłatnie materiały dydaktyczne (książka) oraz zestawy szkoleniowe (tablet, notes, długopis, pendrive, zestaw środków do pielęgnacji  dłoni ) w ramach zajęć teoretycznych zostanie zapewniony catering.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH SARS-COV-2 W OPIECE ZINSTYTUCJONALIZOWANEJ I WARUNKACH DOMOWYCH

 

  1. Prowadzenie edukacji w zakresie epidemiologii zakażeń SARS-CoV-2.
  2. Prowadzenie edukacji w zakresie profilaktyki zakażeń SARS-CoV-2: w podmiotach leczniczych, Domach Pomocy Społecznej oraz innym miejscu pobytu pacjenta.
  3. Realizacja procedur diagnostycznych – wykonywanie wymazów i testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

 

 

Przewodnicząca Rady

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych
Gabriela Hofman

 

 

              W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP
pod nr 914329864  lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl