Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie jako organ prowadzący Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy zatrudni pielęgniarkę

  1. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat (praca w systemie dziennym – jednozmianowa)
  2. Wykształcenie: kierunkowe (pielęgniarki)
  3. Główne zadania:

Zabezpieczenie medyczne podopiecznych z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w wieku od 3-25 lat, a w szczególności:

– codzienna obserwacja stanu zdrowia osób niepełnosprawnych – zgłaszanie stanów wskazujących na chorobę lub jej początek, w tym podaż leków;

– uświadamianie osobom niepełnosprawnym konieczności wizyt w poradniach specjalistycznych, przyjmowania leków, oraz zagrożeniach w momencie zaprzestania leczenia;

– edukacja zdrowotna z zakresu prawidłowego żywienia, trybu życia, higieny oraz profilaktyki w zapobieganiu chorobom, oraz ich powikłaniom;

– pomoc doraźna w wypadkach, kiedy można udzielić jej w warunkach ambulatoryjnych;

– udzielanie pomocy w nagłych wypadkach, w uzasadnionych przypadkach natychmiastowe wezwanie karetki pogotowia, udzielenie niezbędnych informacji dotyczącej stanu zdrowia osoby przybyłemu lekarzowi oraz niezwłoczne powiadomienie rodziców oraz kierownictwa OREW;

– prowadzenie rejestru aktualnych książeczek zdrowia (dla celów sanitarno- epidemiologicznych) pracowników OREW;

Sporządzanie jakościowego i ilościowego zapotrzebowania na środki farmakologiczne i odkażające potrzebne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu oraz doraźnych interwencji przedmedycznych.

 

  1. Wynagrodzenie od 4.500,00 zł brutto

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aktualnego CV na adres e-mail: biuro@psoniszczecin.org.pl

Informacje dodatkowe pod numerem tel. 91 42 68 197 w. 108 p. Katarzyna Michno