Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie pełnopłatnego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie pełnopłatnego   kursu  kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki”  dla pielęgniarek  

        Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 16.10.2020r. 

 

Do  kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, która :

– posiada prawo wykonywania zawodu,
– legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie ( które należy załączyć w systemie SMK przy skłądaniu wniosku na kurs)

Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:

1.Założenie konta w systemie SMK,

2.Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,

3.Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs

4.posiadanie zaświadczenia o ukończeniu: (lub uczestnik ukończy niżej wymienione kursy do zakończenia szkolenia)
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
– posiadają dyplom ratownika medycznego lub
-zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

 

Wszystkie informacje o zakwalifikowaniu na kurs należy sprawdzać w systemie SMK Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego
w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 445 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 200 godzin,

zajęcia praktyczne – 245 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym , zajęcia praktycznie w tygodniu.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu za wrażeniem zgody będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Po zakończonym kursie można ubiegać się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem kształcenia.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP pod nr 914329864 lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl