Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie pełnopłatnego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa chirurgicznego” dla pielęgniarek

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie pełnopłatnego  kursu  kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego”  dla pielęgniarek

        Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 16.10.2020r.  
Do  kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która :

– posiada prawo wykonywania zawodu,
– legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie ( które należy załączyć w systemie SMK przy skłądaniu wniosku na kurs)  

Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:

 1. Założenie konta w systemie SMK,
 2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs
 4. posiadanie zaświadczenia o ukończeniu: (lub uczestnik ukończy niżej wymienione kursy do zakończenia szkolenia)
 5. a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 6. b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
 7. Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:
  – są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub – posiadają dyplom ratownika medycznego lub
  -zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

Wszystkie informacje o zakwalifikowaniu na kurs należy sprawdzać w systemie SMK Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 309 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 155 godzin,
zajęcia praktyczne – 154 godziny.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym , zajęcia praktycznie w tygodniu.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu za wrażeniem zgody będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Po zakończonym kursie można ubiegać się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem kształcenia

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP nr 914329864 lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl