Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie pełnopłatnego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa kardiologicznego” dla pielęgniarek

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie pełnopłatnego    kursu  kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa kardiologicznego”  dla pielęgniarek

        Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 16.10.2020r.  

 

Do  kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, która :

– posiada prawo wykonywania zawodu,
– legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie ( które należy załączyć w systemie SMK przy skłądaniu wniosku na kurs)

 

Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:
1.Założenie konta w systemie SMK,
2.Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
3.Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs
4.posiadanie zaświadczenia o ukończeniu: (lub uczestnik ukończy niżej wymienione kursy do zakończenia szkolenia)
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub – posiadają dyplom ratownika medycznego lub
-zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

Wszystkie informacje o zakwalifikowaniu na kurs należy sprawdzać w systemie SMK Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl
Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 309godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne –155 godzin, zajęcia praktyczne–154 godziny.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym , zajęcia praktycznie w tygodniu. Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu za wrażeniem zgody będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
Po zakończonym kursie można ubiegać się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem
kształcenia
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP pod nr 914329864 lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl