Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że prowadzimy nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie ”Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii ” dla położnych.

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie pełnopłatnego kursu  kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii ” dla położnych.

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 16.10.2020r.  

Do  kursu kwalifikacyjnego może przystąpić położna, która :

1.posiada prawo wykonywania zawodu,
2.legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie ( które należy załączyć w systemie SMK przy składaniu wniosku na kurs)
3..Założyła konto w systemie SMK,
4.Złożyła wniosek o modyfikację uprawnień,
5.Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs
6.posiada zaświadczenie o ukończeniu: (lub uczestnik ukończy niżej wymienione kursy do zakończenia szkolenia)
a) kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pięlęgniarek i położnych
b) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
– posiadają dyplom ratownika medycznego lub
-zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

Wszystkie informacje o zakwalifikowaniu na kurs należy sprawdzać w systemie SMK Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

Czas trwania kształcenia

teoretyczne – 160 godzin
zajęcia praktyczne – 217 godzin.

Wszyscy uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw  nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW.
Po zakończonym kursie można ubiegać się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem kształcenia
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP pod nr 914329864 lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl