Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na bezpłatny kurs dokształcający w dziedzinie „Pielęgnacja portów donaczyniowych i innych dojść dożylnych” dla pielęgniarek i położnych dla członków Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na  bezpłatny kurs dokształcający w dziedziniePielęgnacja portów donaczyniowych i innych dojść dożylnych” dla pielęgniarek i położnych   dla członków Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Zajęcia teoretyczne odbędą się 14.10.2023r.  

Zajęcia stażowe i ćwiczeniowe  na fantomach odbędą się w podziale na grupy w placówce wskazanej przez Organizatora Kształcenia.

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • przynależność członkowska do Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • regularne opłacanie składek członkowskich bez zaległości przez okres 36 miesięcy, nowi członkowie SIPIP po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek zgodnie z regulaminem Komisji Kształcenia dostępnym na stronie internetowej sipip.szczecin.pl,
  • nowi członkowie SIPIP mogą starać się o uczestnictwo po minimum 6 miesięcznym okresie regularnego opłacania składek oraz posiadania aktualnych danych w CRPiP.
  • założenie konta w systemie SMK,
  • złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
  • po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs kwalifikacyjny ,
  • wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
    Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzina kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż

Ilość miejsc jest ograniczona 30 osób może zostać zakwalifikowanych do udziału w w/w szkoleniu.
Istnieje również możliwość odpłatnego uczestnictwa w kursie dla osób nie będących członkami SIPIP oraz nie spełniających warunków opłacania składek zgodnie
z regulaminem Komisji Kształcenia.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP
pod nr 914329864 lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl