OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
w PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018r.

Lp.    Rodzaj i dziedzina kursu Obowiązujące kwalifikacje Przewidywane terminy rozpoczęcia kursu
                                                Kursy dokształcające

 

1. Przetaczanie krwi i jej składników(podstawowy)  dla pielęgniarek i położnych

Przetaczanie krwi i jej składników(uzupełniający) dla pielęgniarek i położnych

realizacja na bieżąco
2. Wybrane elementy pielęgniarstwa diabetologicznego dla pielęgniarek i położnych w zależności od ilości zgłoszeń
3. Pielęgnacja portów donaczyniowych i innych dojść dożylnych dla pielęgniarek i położnych październik  2018r.
4. Psychologiczna relacja pomagania i metody wspierania psychologicznego pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych wrzesień, październik, listopad

refundowana ze środków UE

                                                 Kursy specjalistyczne  
1.  Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek

i położnych

23.11.2018r.

refundowana ze środków UE

  Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych w zależności od ilości zgłoszeń
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych październik 2018r.

styczeń 2019r.

refundowana ze środków UE

3. Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych październik  2018r.

styczeń 2019r.

 refundowana ze środków UE

4. Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek  i położnych listopad 2018r.
5. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 09.11.2018r.

refundowana ze środków UE

6. Szczepienia ochronne  dla położnych

 

w zależności od ilości zgłoszeń
7. Leczenie ran dla pielęgniarek

 

09.11.2018r. i 16.11.2018r.

refundowana ze środków UE

8. Leczenie ran dla położnych

 

w zależności od ilości zgłoszeń
9. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
dla pielęgniarek i położnych                                                                  
w zależności od ilości zgłoszeń
10. Dializoterapia dla pielęgniarek

 

 w zależności od ilości zgłoszeń
11. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek                    

 

w zależności od ilości zgłoszeń
12. Kompresjoterapia dla pielęgniarek w zależności od ilości zgłoszeń
13. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla pielęgniarek w zależności od ilości zgłoszeń
14. Wykonywanie  konikopunkcji. Odbarczenie odmy prężnej oraz wykonywanie dojścia do szpikowego dla pielęgniarek w zależności od ilości zgłoszeń
15. Wykonywanie i ocena testów skórnych  dla pielęgniarek w zależności od ilości zgłoszeń
16. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych w zależności od ilości zgłoszeń
18. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek w zależności od ilości zgłoszeń
19. Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi dla pielęgniarek w zależności od ilości zgłoszeń
20. Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania dla pielęgniarek w zależności od ilości zgłoszeń
21. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych w zależności od ilości zgłoszeń
22. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek w zależności od ilości zgłoszeń
23. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek w zależności od ilości zgłoszeń
24. Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej dla pielęgniarek w zależności od ilości zgłoszeń
25. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek w zależności od ilości zgłoszeń
26. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek Styczeń 2019 r.

refundowana ze środków UE

 

27. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych w zależności od ilości zgłoszeń
28. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu  dla położnych w zależności od ilości zgłoszeń
29. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym dla położnych w zależności od ilości zgłoszeń
30. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych w zależności od ilości zgłoszeń
31. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI dla pielęgniarek i położnych w zależności od ilości zgłoszeń
32. Podstawy języka migowego dla pielęgniarek i położnych w zależności od ilości zgłoszeń
33. Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych w zależności od ilości zgłoszeń
34. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 

w zależności od ilości zgłoszeń
                                          Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek  
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki RKO i EKG, 07.09.2018r.

refundowana ze środków UE

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne RKO i EKG w zależności od ilości zgłoszeń
3. Pielęgniarstwo geriatryczne Leczenie ran w zależności od ilości zgłoszeń.
4. Pielęgniarstwo internistyczne RKO i EKG w zależności od ilości zgłoszeń
5. Pielęgniarstwo kardiologiczne RKO i EKG w zależności od ilości zgłoszeń
6. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią RKO w zależności od  ilości zgłoszeń
7. Pielęgniarstwo neurologiczne RKO w zależności od ilości zgłoszeń
8. Pielęgniarstwo pediatryczne RKO i EKG w zależności od ilości zgłoszeń
9. Pielęgniarstwo ratunkowe RKO i RKO Noworodka w zależności od ilości zgłoszeń
10. Pielęgniarstwo transplantacyjne RKO i EKG + ważne przetaczanie krwi w zależności od ilości zgłoszeń
11. Pielęgniarstwo diabetologiczne w zależności od ilości zgłoszeń
12. Pielęgniarstwo neonatologiczne w zależności od ilości zgłoszeń
13. Pielęgniarstwo onkologiczne w zależności od ilości zgłoszeń
14. Pielęgniarstwo operacyjne w zależności od ilości zgłoszeń
15. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej w zależności od ilości zgłoszeń
16. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej w zależności od ilości zgłoszeń
17. Pielęgniarstwo psychiatryczne w zależności od ilości zgłoszeń
18. Pielęgniarstwo rodzinne 21.09.2018r.

refundowana ze środków UE

19. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania w zależności od ilości zgłoszeń
20. Ochrona zdrowia pracujących

 

w zależności od ilości zgłoszeń
          Kursy kwalifikacyjne dla położnych
1. Pielęgniarstwo rodzinne RKO i RKO Noworodka w zależności od ilości zgłoszeń
2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie RKO i EKG w zależności od ilości zgłoszeń
3. Pielęgniarstwo operacyjne w zależności od ilości zgłoszeń
               Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych
1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne

 

 

w zależności od ilości zgłoszeń
                                       Szkolenie Specjalizacje dla pielęgniarek
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki RKO i EKG w zależności od ilości zgłoszeń
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne RKO i EKG w zależności od ilości zgłoszeń
3. Pielęgniarstwo geriatryczne RKO i EKG w zależności od ilości zgłoszeń
4. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej RKO w zależności od ilości zgłoszeń
5. Pielęgniarstwo pediatryczne RKO i EKG w zależności od ilości zgłoszeń
6. Pielęgniarstwo psychiatryczne RKO w zależności od ilości zgłoszeń
7. Pielęgniarstwo ratunkowe RKO i RKO Noworodka EKG, w zależności od ilości zgłoszeń
8. Pielęgniarstwo rodzinne RKO i EKG w zależności od ilości zgłoszeń
9. Pielęgniarstwo internistyczne RKO i EKG w zależności od ilości zgłoszeń
10. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Leczenie ran w zależności od ilości zgłoszeń
11. Ochrona zdrowia pracujących RKO w zależności od ilości zgłoszeń
12. Pielęgniarstwo onkologiczne   w zależności od ilości zgłoszeń
13. Pielęgniarstwo operacyjne   w zależności od ilości zgłoszeń
          Szkolenie Specjalizacje dla położnych
1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze RKO Noworodka, Leczenie ran dla położnych w zależności od ilości zgłoszeń
2. Pielęgniarstwo rodzinne RKO i RKO Noworodka w zależności od ilości zgłoszeń
             Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych
1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne   w zależności od ilości zgłoszeń
2. Pielęgniarstwo neonatologiczne   w zależności od ilości zgłoszeń.

 

        Uczestnik przed zakończeniem i zaliczeniem specjalizacji, musi posiadać w/w kwalifikacje udokumentowane     uwierzytelnioną kopią: nie dotyczy osób , które:

 • RKO lub EKG –  pielęgniarka systemu zgodnie z art.  3 pkt. 6  ustawy z dnia 06 września 2006r.  o Państwowym Ratownictwie Medycznym , posiadają dyplom Ratownika Medycznego  lub ukończyły kurs Advanced  Life Support (ALS)
 • badania fizykalne- dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub   dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru   2012/2013 lub  zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub  zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

 W związku z możliwością realizacji przez SIPIP  szkoleń realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych harmonogram może ulec zmianie. Informujemy, że istnieje możliwość realizacji w/w szkoleń „na życzenie” dla zorganizowanych grup pielęgniarek i położnych, również szkoleń wyjazdowych w innych miastach .Informujemy, że wychodząc naprzeciw pielęgniarką i położnym  Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  pozyskała  kolejne środki z funduszu Unii Europejskiej  aby umożliwić bezpłatne  szkolenia w ramach projektu „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:Przeprowadzimy  następujące szkolenia:
KURSY KWALIFIKACYJNE dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo rodzinne – dwie edycje
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek – dwie edycje

KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek i położnych

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – trzy edycje
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – dwie edycje

KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek i położnych

 • Szczepienia ochronne – dwie edycje
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe- dwie edycje
 • Leczenie ran – trzy edycje
 • Wywiad i badania fizykalne – dwie edycje

KURSY SPECJALISTYCZNE dla położnych

 • Leczenie ran – dwie edycje

Rekrutacja na w/w szkolenia zostanie rozpoczęta w styczniu 2018r.
Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:

 • Założenie konta w systemie SMK,
 • Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 • Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs
 • Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl