Praca
 1. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat (praca w systemie dziennym – jednozmianowa)
 2. Wykształcenie: kierunkowe (pielęgniarki)
 3. Główne zadania:

Zabezpieczenie medyczne podopiecznych z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w wieku od 3-25 lat, a w szczególności:

– codzienna obserwacja stanu zdrowia osób niepełnosprawnych – zgłaszanie stanów wskazujących na chorobę lub jej początek, w tym podaż leków;

– uświadamianie osobom niepełnosprawnym konieczności wizyt w poradniach specjalistycznych, przyjmowania leków, oraz zagrożeniach w momencie zaprzestania leczenia;

– edukacja zdrowotna z zakresu prawidłowego żywienia, trybu życia, higieny oraz profilaktyki w zapobieganiu chorobom, oraz ich powikłaniom;

– pomoc doraźna w wypadkach, kiedy można udzielić jej w warunkach ambulatoryjnych;

– udzielanie pomocy w nagłych wypadkach, w uzasadnionych przypadkach natychmiastowe wezwanie karetki pogotowia, udzielenie niezbędnych informacji dotyczącej stanu zdrowia osoby przybyłemu lekarzowi oraz niezwłoczne powiadomienie rodziców oraz kierownictwa OREW;

– prowadzenie rejestru aktualnych książeczek zdrowia (dla celów sanitarno- epidemiologicznych) pracowników OREW;

Sporządzanie jakościowego i ilościowego zapotrzebowania na środki farmakologiczne i odkażające potrzebne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu oraz doraźnych interwencji przedmedycznych.

 

 1. Wynagrodzenie od 4.500,00 zł brutto

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aktualnego CV na adres e-mail: biuro@psoniszczecin.org.pl

Informacje dodatkowe pod numerem tel. 91 42 68 197 w. 108 p. Katarzyna Michno

Praca

 

Recepcjonistka – praca dodatkowa

 

Centrum Medyczne Olimedica jest jednym z najbardziej doświadczonych ośrodków w Polsce w zakresie diagnostyki i leczenia chrapania oraz bezdechów sennych, posiadającym ponad
30-letnie doświadczenie kliniczne. Jesteśmy zespołem spełniającym najlepsze standardy medyczne nowoczesnej laryngologii, chirurgii głowy i szyi, ortopedii, rehabilitacji, medycyny estetycznej, trychologii, kosmetologii, dietetyki, psychologii i neuroterapii. Bazujemy na najnowszych osiągnięciach współczesnej medycyny i naszym wieloletnim doświadczeniu, stale poszerzając ofertę Naszej placówki.

W związku ze stałym rozwojem naszej firmy poszukujemy osoby, która dołączy do Naszego zespołu na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Szczecin

Oferujemy:

 • możliwość doświadczenia w branży medycznej,
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole,
 • ciekawą pracę pełną wyzwań w  rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego na samodzielnym stanowisku,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych na samodzielnym stanowisku

Wymagania:

 • znajomość pakietu MS Office (Word, Exel) i obsługi urządzeń biurowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, otwartość i pogodne usposobienie,
 • umiejętność i łatwość budowania pozytywnych relacji interpersonalnych,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność rozwiązywania problemów i reagowania w trudnych sytuacjach,

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rejestru dokumentacji zdrowotnej pacjentów w formie elektronicznej i papierowej;
 • organizacja obiegu dokumentów i właściwa ich rejestracja oraz archiwizacja,
 • sporządzanie sprawozdań, analiz, zestawień, raportów
 • promowanie i sprzedaż usług medycznych,
 • pogłębianie wiedzy na temat oferowanych usług,
 • kreowanie i dbanie o dobry wizerunek poprzez profesjonalną i życzliwą obsługę.

Mile widziane:

 • doświadczenie w branży medycznej/biurowej,
 • znajomość branży medycznej/biurowej.

Dołącz do Naszego Zespołu! Pragniemy współpracować z osobami  zaangażowanymi, pozytywnie nastawionym, które konsekwentnie dążą do osiągnięcia sukcesu. Zależy nam na budowaniu pozytywnej atmosfery, rozwoju i sukcesach zawodowych naszych pracowników.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aktualnego CV na adres e-mail: rekrutacja@olimedica.pl  w tytule wiadomości proszę wpisać: REKRUTACJA–recepcja/administracja

Z uwagi na specyfikę procesu rekrutacji uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu procesu rekrutacji obecnej i przyszłych prowadzonego przez Olimedica z siedzibą w Szczecinie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Olimedica z siedzibą w Szczecinie również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że Administratorem danych jest Olimedica z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krzywoustego 9-10. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

Praca

Praca

POZ AKADEMIA ZDROWIA w Przecławiu ZATRUDNI PIELĘGNIARKĘ
Wymagania:
– kurs szczepień
– kurs pielęgniarki-środowiskowo-rodzinnej
Zatrudnienie na kontrakt w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu.
Kontakt: tel.: 602 883431 / e-mail: wzulinski@wp.pl

Praca

 

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW w Policach

poszukuje do współpracy w nowo powstałej placówce w Tanowie :

 

– pielęgniarek

wymagania:

– wykształcenie pielęgniarskie, mile widziany kurs specjalistyczny  opieki paliatywnej albo  w trakcie tego kursu,

– aktualne prawo wykonywania zawodu.

 

– fizjoterapeutów

wymagania:

– wykształcenie w kierunku fizjoterapia  lub rehabilitacja ruchowa

– aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 

-opiekunów medycznych

wymagania:

– wykształcenie  potwierdzone dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekuna medycznego.

 

Oferujemy:

– atrakcyjne warunki pracy

– pracę w oparciu o najwyższe standardy opieki nad pacjentem na wysokiej jakości   sprzęcie

– możliwość rozwoju zawodowego, m.in. poprzez udział w szkoleniach, konferencjach naukowych

 

Zainteresowane osoby  prosimy  o nadsyłanie aplikacji (CV) z zamieszczeniem klauzuli  o ochronie danych osobowych na adres e-mail: info@hospicjum-police.pl

 

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą  przy ul.Grunwaldzkiej 13, 72-010 Police. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jan Wiśniewski, który dostępny jest pod adresem email: info@hospicjum-police.pl lub telefonem nr 601 958 540. Podane dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO), w zakresie określonym w art.22¹§1 Ustawy Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W pozostałym zakresie, w tym dane kontaktowe, na podstawie mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia przedmiotowej oferty. Jeżeli w składanej dokumentacji aplikacyjnej zawarte będą tzw. dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie ode mnie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemu informatycznego oraz obsługę poczty elektronicznej. Administrator nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przez okres 12 miesięcy. Przysługuje mi prawo: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych, w zakresie określonym w Kodeksie pracy jest obowiązkowe i konieczne do  realizacji celu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

 

Praca

Przychodnia BMK ZOZ SJ zatrudni pielęgniarkę POZ na cały etat oraz zatrudni pielęgniarkę na część etatu, lokalizacja: ul. Kolonistów 81/U2 Szczecin (przy ul. Szosa Polska),

dodatkowe informacje pod numerem tel.: 72 89 45 0 44

lub e-mail: przychodnia@zoz.szczecin.pl

Praca

Praca

„Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o. zatrudni osobę do pracy na stanowisku Pielęgniarki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej

 1. Rodzaj zatrudnienia : Umowa o pracę- cały etat ( praca w systemie dziennym)
 2. Wykształcenie: kierunkowe (pielęgniarki)
 3. Główne zadania:

1) asysta pielęgniarska dla lekarzy zatrudnionych w Poradni Chirurgii Stomatologicznej przy kontraktach NFZ oraz obsługa pacjentów.

 1. Wynagrodzenie: do uzgodnienia – w zależności od posiadanych kwalifikacji

Kandydatka powinna charakteryzować się miłym usposobieniem w kontakcie z pacjentem, rzetelnością w wypełnianiu obowiązków, znajomością obsługi komputera,  dobrą organizacją pracy oraz kulturą osobistą,

Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. w szczególności: imię (imiona) i nazwisko,  datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach aplikacyjnych – jeśli w zakresie przekazanych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO|*;

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w odrębnym oświadczeniu (Załącznik nr 1) lub w liście motywacyjnym.

Sposób składania dokumentów:

1)Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja – Pielęgniarka ,należy składać osobiście w siedzibie UKS PUM Sp. z o.o. budynek XVIII (teren szpitala na Pomorzanach) , parter- pokój 11,  lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:  Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, 70-111 Szczecin

2)Termin składania ofert: do 19.04.2019 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do UKS PUM Sp. z o.o.

3)CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

4)Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

5)Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.

6)Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1i2 RODO) dla kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy o pracę

Administrator danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną PUM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18,70-111 Szczecin, NIP: 9552334985, REGON: 321228909, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych

1.Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 i wyłonienia kandydata, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

2.UKS PUM Sp. z o.o. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi  Pani/Pan na to odrębną, dobrowolną zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna, dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 12 miesięcy. Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz wykonawcy świadczący usługi na rzecz UKS PUM Sp. z o.o.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych;

2.wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;

3.kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych UKS PUM Sp. z o.o. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4.Dane teleadresowe Inspektora Ochrony Danych: Al. Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18, 70-111 Szczecin, email:iod@ukspum.pl

Przywoływane akty prawne

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Praca

Praca