Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że pozytywnie zaopiniowano wniosek i podpisaliśmy umowę na realizację trzeciego projektu na bezpłatne szkolenia w ramach projektu  „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Działanie  RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Cel projektu – Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

W ramach projektu będą realizowana następujące  kursy:

 

1. KWALIFIKACYJNE

 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – 2 edycje
 • Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek – 1 edycja

2. SPECJALISTYCZNE

 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych – 3 edycje
 • Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych – 2 edycje
 • Leczenie ran dla pielęgniarek – 2 edycje
 • Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych – 2 edycje
 • Wykonywanie i interpretacja zapisy elektrokardiograficznego u dorosłych dla  pielęgniarek i położnych – 2 edycje
 • Endoskopia dla pielęgniarek  – 1 edycja
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek – 1 edycja
 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – 2 edycje
 • DOKSZTAŁCAJĄCE
 • Komunikacja z pacjentem w pielęgniarstwie i położnictwie –  3 edycje

Ilość miejsc na każdym kursie jest ograniczona o zakwalifikowaniu na konkretną edycje kursu decyduje data złożenia pełnego wniosku za pośrednictwem systemu SMK oraz regularność w opłacaniu składek członkowskich. Informacje o naborach na kursy będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej:  www.sipip.szczecin.pl


W kursach mogą brać udział osoby, które :

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na kurs Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 4. pracujące, uczące się lub zamieszkujących (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą.
 5. posiadają zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność.
 6. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu