Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że pozytywnie zaopiniowano wniosek i podpisaliśmy umowę na realizację trzeciego projektu na bezpłatne szkolenia w ramach projektu  „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Działanie  RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Cel projektu – Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

W ramach projektu będą realizowana następujące  kursy:

 

 1. KWALIFIKACYJNE
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek –
 • Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek –

 

 1. SPECJALISTYCZNE
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych –
 • Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych –
 • Leczenie ran dla pielęgniarek –
 • Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych –
 • Wykonywanie i interpretacja zapisy elektrokardiograficznego u dorosłych dla  pielęgniarek i położnych –
 • Endoskopia dla pielęgniarek  –
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek –
 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek –

3.DOKSZTAŁCAJĄCE

 • Komunikacja z pacjentem w pielęgniarstwie i położnictwie –

Ilość miejsc na każdym kursie jest ograniczona o zakwalifikowaniu na konkretną edycje kursu decyduje data złożenia pełnego wniosku za pośrednictwem systemu SMK oraz regularność w opłacaniu składek członkowskich. Informacje o naborach na kursy będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej:  www.sipip.szczecin.pl


W kursach mogą brać udział osoby, które :

 1. Założyły konto w systemie SMK,
 2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na kurs Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
 4. pracujące, uczące się lub zamieszkujących (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą.
 5. posiadają zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność.
 6. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu

Czas realizacji projektu od 23.10.2018r.  do 30.09.2020r.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej do projektu : 562 305 ,21 zł


Harmonogram szkoleń w ramach projektu  „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Działanie  RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

L.p. NAZWA KURSU DATA ROZPOCZĘCIA KURSU
1. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – dla pielęgniarek i położnych 11.01.2019r.

27.09.2019r.

2. Pielęgniarstwo onkologiczne – dla pielęgniarek

 

05.04.2019 r.
3. Leczenie ran – dla pielęgniarek 12.04.2019r.

22.11.2019 r.

29.11.2019 r.

4. Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych 10.05.2019 r.

20.09.2019r.

5. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 10.05.2019 r.

04.10.2019 r.

6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 17.05.2019r.

17.01.2020r.

 

7. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

 

06.09.2019 r.
8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek  i położnych 13.09.2019 r.
12. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 04.10.2019 r.

14.02.2020 r.

 

16. Endoskopia dla pielęgniarek

 

24.01.2020 r.
17. Komunikacja z pacjentem w pielęgniarstwie
i położnictwie
15.03.2019r.- Nowogard

15.04.2019r.- Nowogard

26.04.2019r.- Kamień Pom.

17.05.2019r. – Goleniów

14.06.2019r. – Borne Sulinowo

26.10.2019r. – Goleniów

10.01.2020r. – Szczecin

14.02.2020r. – Połczyn -Zdrój