W ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.07.00-32-K030/16.

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  zaprasza na bezpłatne szkolenia :

KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek i położnych

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – trzy edycje – szczegóły
  • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – dwie edycje – szczegóły
  • Wywiad i badania fizykalne

KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek

  • Szczepienia ochronne – cztery edycje – szczegóły
  • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe – dwie edycje – szczegóły
  • Leczenie ran – trzy edycje – szczegóły

KURS KWALIFIKACYJNY dla położnych

  • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

KURS KWALIFIKACYJNY dla pielęgniarek

  • Pielęgniarstwo rodzinne – dwie edycje – szczegóły

KURS DOKSZTAŁCAJACY

  • Psychologiczna relacja pomagania i metody wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny – trzy edycje – szczegóły

 

Cel projektu:

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie

Wysokość wkładu Unii Europejskiej do projektu: 591 807,18

 

Szczegółowych informacji udzielamy w Dziale Szkoleń Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Ul. Kusocińskiego 16LU1 lub pod numerem tel. 91 432 98 64.

 

Bezpłatne kursy w ramach projektu Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych

Nowe bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek położnych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych