Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych (Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej art.10c ust. 4; Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z póź. zm.)

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek /programy ramowe/

Dializoterapia dla pielęgniarek Szczegóły
Kompresjoterapia dla pielęgniarek Szczegóły
Leczenie ran dla pielęgniarek Szczegóły
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla pielęgniarek Szczegóły
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek Szczegóły
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi dla pielęgniarek Szczegóły
Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania dla pielęgniarek Szczegóły
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek Szczegóły
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej dla pielęgniarek Szczegóły
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek Szczegóły
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Szczegóły
Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek Szczegóły
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek Szczegóły
Wykonywanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek Szczegóły
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek Szczegóły
Edukator w chorobach układu krążenia – opracowany w ramach programu Szczegóły
Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem Szczegóły
Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi Szczegóły

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych /programy ramowe/

Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Podstawy języka migowego dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Szczególy
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie Szczególy
Opieka nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu Szczególy
Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny – opracowany w ramach programu Szczególy
Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego Szczególy

Kursy specjalistyczne dla położnych /programy ramowe/

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych Szczegóły
Leczenie ran dla położnych Szczegóły
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych Szczegóły
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym dla położnych Szczegóły
Szczepienia ochronne dla położnych Szczegóły
Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych Szczegóły
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych Szczegóły

Archiwalne programy ramowe dostępne na stronie