Opinie prawne

Opinia w przedmiocie obligatoryjnej przynależności pielęgniarek i położnych do samorządu zawodowego tj. okręgowych izb pielęgniarek i położnych Szczegóły
Opinia w sprawie obowiązku opłacania składek członkowskich przez pielęgniarki
i położne – członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych
Szczegóły
Opinia prawna w sprawie egzekwowania składek przez okręgową izbę pielęgniarek
i położnych od swych członków
Szczegóły
Opinia prawna dotycząca możliwości umarzania przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych swoim członkom wierzytelności z tytułu składek członkowskich Szczegóły