Szkolenia

21 lutego 2024 r.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przypomina, że  w  obecnym stanie prawnym, prowadzenie zajęć za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, za przedstawionymi poniżej wyjątkami, nie jest dopuszczone.

Kształcenie z wykorzystaniem powyższych metod, zgodnie ze stanowiskiem  Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 grudnia 2023r.,  mogłoby się odbywać wyłącznie dla kształcenia teoretycznego (wykłady), jeśli zostało przewidziane w programie danego szkolenia/ kursu. Aktualnie tylko dwa, z obowiązujących programów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych, przewidują  kształcenie  e-learning, w ściśle określonym wymiarze  tj.:

  • kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I i Część II;
  • kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek.

Ewentualne zmiany w  przedmiotowym  zakresie będą dopiero procedowane.

W związku z powyższym organizatorzy kształcenia,  proponujący  lub realizujący szkolenia/kursy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, za powyższymi wyjątkami, wprowadzają w błąd pielęgniarki, położne, zainteresowane kształceniem lub w nim uczestniczące, jednocześnie naruszając obowiązujące regulacje prawne, w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia
Szkolenia

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych w 2024 roku

Kursy specjalistyczne

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla położnych czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Endoskopia” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Dializoterapia” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych” czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Leczenie ran ” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Leczenie ran ” dla położnych czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs specjalistyczny „Edukator w cukrzycy ” dla pielęgniarek czytaj

Kursy kwalifikacyjne

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii” dla położnych czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie bezpłatnego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa operacyjnego” dla położnych czytaj
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie bezpłatnego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa operacyjnego” dla pielęgniarek czytaj

Kursy dokształcające

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na bezpłatny kurs dokształcający w dziedzinie „Aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stomią, w tym zapobieganiu powikłaniom” dla pielęgniarek czytaj
Szkolenia

Szkolenia

Uczestnik szkoleń musi posiadać przed przystąpieniem do kursów kwalifikacyjnych

 i specjalizacji niżej wymienione kwalifikacje :

 

Warunkiem uczestnictwa w w/w specjalizacjach jest  posiadanie  kwalifikacji w zakresie badań fizykalnych udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

  • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.

lub

  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne

lub

  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.
L.P. NAZWA SZKOLENIA DODATKOWE KWALIFIKACJE

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki ROK i EKG
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne ROK i EKG
3. Pielęgniarstwo geriatryczne Leczenie ran
4. Pielęgniarstwo internistyczne ROK i EKG
5. Pielęgniarstwo kardiologiczne ROK i EKG
6. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią ROK
7. Pielęgniarstwo neurologiczne ROK
8. Pielęgniarstwo pediatryczne ROK i EKG
9. Pielęgniarstwo ratunkowe ROK i ROK Noworodka
10. Pielęgniarstwo transplantacyjne ROK i EKG + ważne przetaczanie krwi
11. Pielęgniarstwo diabetologiczne
12. Pielęgniarstwo neonatologiczne
13. Pielęgniarstwo onkologiczne
14. Pielęgniarstwo operacyjne
15. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
16. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
17. Pielęgniarstwo psychiatryczne
18. Pielęgniarstwo rodzinne
19. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
20. Ochrona zdrowia pracujących

Kurs kwalifikacyjny dla położnych

21. Pielęgniarstwo rodzinne ROK i ROK Noworodka
22. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie ROK i EKG
23. Pielęgniarstwo operacyjne

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych

24. Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
25. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki ROK i EKG, badania fizykalne
26. Pielęgniarstwo chirurgiczne ROK i EKG, badania fizykalne
27. Pielęgniarstwo geriatryczne ROK i EKG, badania fizykalne
28. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej ROK , badania fizykalne
29. Pielęgniarstwo pediatryczne ROK i EKG, badania fizykalne
30. Pielęgniarstwo psychiatryczne ROK, badania fizykalne
31. Pielęgniarstwo ratunkowe ROK i ROK Noworodka EKG, badania fizykalne
32. Pielęgniarstwo rodzinne ROK i EKG, badania fizykalne
33. Pielęgniarstwo Internistyczne ROK i EKG, badania fizykalne
34. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Leczenie ran, badania fizykalne
35. Ochrona zdrowia pracujących ROK , badania fizykalne
36. Pielęgniarstwo onkologiczne badania fizykalne
37. Pielęgniarstwo operacyjne badania fizykalne
Szkolenia specjalizacyjne dla położnych
38. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze ROK Noworodka, Leczenie ran dla położnych, badania fizykalne
39. Pielęgniarstwo rodzinne ROK i ROK Noworodka, badania fizykalne
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych
40. Pielęgniarstwo epidemiologiczne badania fizykalne
41. Pielęgniarstwo neonatologiczne badania fizykalne