UWAGA !!!

Wysokość składki w roku 2021 wynosi 42,42 zł. miesięcznie z tytułu prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położniczej.