UWAGA !!!

Wysokość składki w roku 2023 wynosi 52,24 zł. miesięcznie z tytułu prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położniczej.