UWAGA !!!

Wysokość składki w roku 2020 wynosi 40,26 zł. miesięcznie z tytułu prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położniczej.