Kurs dokształcający „Przetaczanie krwi i jej składników” dla pielęgniarek i położnych.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MZ z dnia 10.05.2021r. Dz. U. Poz. 902 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników informujemy, że:

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych, wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Szczecinie

wznawia kursy w formie on-line na platformie TEAMS

(nie ma potrzeby instalowania programu)

Szkolenie odbywa się w zakresie podstawowym i uzupełniającym, potwierdzone wydanym zaświadczeniem o nabyciu kwalifikacji.

Szkolenie podstawowe (czas trwania dwa dni)

W celu zakwalifikowania na kurs należy:

–  przesłać kartę zgłoszeniową dostępną poniżej

Szkolenie uzupełniające (czas trwania jeden dzień)

W celu zakwalifikowania na kurs należy:

–  przesłać kartę zgłoszeniową najpóźniej na 30 dni przed datą utraty uprawnień.

–  załączyć ksero ostatniego ukończonego kursu.

 

Minimalne wymagania techniczne dla uczestników kursu:

– indywidualny adres mailowy, na który RCKiK w Szczecinie będzie mogło przesłać link do logowania, który umożliwi identyfikację każdego uczestnika, oraz przeprowadzenie egzaminu,

– włączony mikrofon w celu umożliwienia dwukierunkowej łączności w czasie rzeczywistym, co jest wymaganiem Rozporządzenia.

 

Osobom zakwalifikowanym wysyłamy zawiadomienia na adres mailowy podany w karcie zgłoszeniowej oraz sms

Koszt kursu: podstawowego – 200 zł / uzupełniającego – 120 zł

Opłata na konto:

                           SANTANDER Bank Polska S.A. 34 1090 2268 0000 0001 4167 5724

Temat: Przetaczanie krwi i jej składników (imię, nazwisko i termin kursu)

/* W przypadku kiedy koszt kursu pokrywa zakład pracy, proszę nie dokonywać płatności/

Wszelkich informacji dotyczących szkolenia udziela Dział Szkoleń SIPiP tel. 91 4329864


Zgłoś się na kurs

Tradycyjna karta zgłoszenia

PDF

Internetowa karta zgłoszenia

Wypełnij zgłoszenie