Kurs dokształcający „ Przetaczanie krwi i jej składników” dla pielęgniarek i położnych.

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych, wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie informuje, iż:

Od 1 września 2023 wznawia kursy podstawowe w formie stacjonarnej

Kursy uzupełniające będą odbywać się w formie stacjonarnej od 01 października 2023r.

 

Wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie:

– aktualne Prawo Wykonywania Zawodu

 

Szkolenie podstawowe (czas trwania dwa dni)

W celu zakwalifikowania na kurs należy:

–  przesłać kartę zgłoszeniową dostępną poniżej

Szkolenie uzupełniające (czas trwania jeden dzień)

W celu zakwalifikowania na kurs należy:

–  przesłać kartę zgłoszeniową najpóźniej na 30 dni przed datą utraty uprawnień.

–  załączyć ksero ostatniego ukończonego kursu.

 

Szkolenie w zakresie podstawowym i uzupełniającym jest potwierdzone wydanym zaświadczeniem o nabyciu kwalifikacji.

 

Osobom zakwalifikowanym wysyłamy zawiadomienia na adres mailowy podany w karcie zgłoszeniowej oraz sms

Koszt kursu: podstawowego – 200 zł / uzupełniającego – 120 zł

Opłata na konto:

                           SANTANDER Bank Polska S.A. 34 1090 2268 0000 0001 4167 5724

Temat: Przetaczanie krwi i jej składników (imię, nazwisko i termin kursu)

/* W przypadku kiedy koszt kursu pokrywa zakład pracy, proszę nie dokonywać płatności/

Wszelkich informacji dotyczących szkolenia udziela Dział Szkoleń SIPiP tel. 91 4329864


Zgłoś się na kurs

Tradycyjna karta zgłoszenia

PDF

Internetowa karta zgłoszenia

Wypełnij zgłoszenie