INNE

Stanowisko MZ dotyczące wątpliwości co do sposobu kwalifikowania pracowników wykonujących zawody medyczne w związku z realizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach medycznych czytaj
Stanowisko Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska w sprawie klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu przez pacjenta samodzielnych testów paskowych glukometrem czytaj
Stanowisko ORPiP w Koszalinie w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno – hospicyjnej czytaj
Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim w sprawie sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych czytaj
List Pielęgniarek Domów Pomocy Społecznej działających na terenie Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz odpowiedź czytaj
Stanowisko nr 1 ORPiP w Elblągu w sprawie poparcia dla Stanowiska nr 2 ORPiP w Słupsku czytaj
Stanowisko ORPiP w Słupsku dotyczące powołania na stanowisko Dyrektora ds. pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Sp. z o.o. Pani Jadwigi Stec czytaj
Stanowisko nr 2/VII/2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego w sprawie weryfikacji kwalifikacji zawodowych osoby do pełnienia funkcji dyrektora ds. pielęgniarstwa zgodnie z obowiązującym stanem prawnym czytaj
Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w sprawie poparcia Stanowiska ORPiP w Słupsku dotyczącego pełnienia funkcji dyrektora ds. pielęgniarstwa czytaj
Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu wobec podejmowanych działań Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu skierowanych przeciwko położnym KC czytaj
Propozycja nowego zawodu Asystentki Pielęgniarki czytaj