Realizacja zleceń lekarskich

Skierowania na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej czytaj
Realizacja zleceń lekarskich w domu chorego na podanie leków oznakowanych “Lz” czytaj
Bezprawne umieszczenie logo NIPiP dla szkoleń e-learningowych Fundacji Trochę Bliżej – “Nowe uprawnienia zawodowe. Ordynowanie leków i wypisywanie recept.” czytaj
Stanowisko Prezydium ORPiP w Rzeszowie z dnia 10.11.2016r. w sprawie szkoleń pielęgniarek i położnych z zakresu wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zadań lekarskich czytaj
Odpowiedź Prezes NRPiP w sprawie Komunikatu Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych przy MZ – Beaty Cholewki czytaj
Pismo Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych kierowane do Prezes NRPiP z prośbą o wyjaśnienia sytuacji opisanej przez Dyrektor DPiP przy MZ czytaj
OIPiP w Gdańsku kieruje pismo do NRPiP z prośbą o wyjaśnienia kwestii działań MZ dotyczących konieczności szkoleń pielęgniarek i położnych z zakresu wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zadań lekarskich czytaj
Odpowiedź DPiP przy MZ odnosząca się do Komunikatu NRPiP w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zadań lekarskich czytaj
Stanowisko Prezydium NRPiP z 01.09.2016r. w odniesieniu do Komunikatu MZ z dnia 29.07.2016r. czytaj
Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego kierowane do Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa – Marii Smalec jako zobowiązanie do nawiązania współpracy z kierowniczą kadrą pielęgniarską celem przeprowadzenia szkoleń czytaj
Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa Pani Marii Smalec czytaj
Wytyczne Ministra Zdrowia kierowane do Wojewodów do zobowiązania Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla pielęgniarek i położnych w zakresie zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich czytaj
Wytyczne Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne czytaj
Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami czytaj