1. Mając podpis elektroniczny/ profil zaufany  oraz założone konto w Rejestrze  Praktyk  Zawodowych ( opis we wcześniejszych zakładkach ) należy zalogować się w rejestrze https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/

  2. Proszę wejść   w menu  Utwórz wniosek – praktyka pielęgniarska  oraz wybrać WNIOSEK O ZMIANĘ wpisu  –  pojawia się  zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko w tych miejscach, w których uległy  zmianie.

  3. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników należy wniosek podpisać wykorzystując podpis elektroniczny/ profil zaufany.

  4. Po podpisaniu, wysłać  w systemie do organu prowadzącego rejestr.
  5. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnionego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę „ Komunikaty” i po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument   w zakładce: „Dokumenty” ze szczegółowymi danymi co we wniosku należy poprawić.