Aby przeszukać treść na tej stronie naciśnij CTRL+F

Nr katalogowy książki

Tytuł-tom

Autor

253/SIPiP/13

65 lat szpitala przy Unii Lubelskiej 1947-2012 SPSK

125/SIPiP/09

ABC EKG – elektrokardiografia nie tylko dla orłów M.M.Pierścińska, M.E.Starczewska

182/SIPiP/12

Alergia zawodowa u pracowników służby zdrowia Cezary Pałczyński

072/SIPiP/08

Anatomia czynnościowa Ryszard Maciejewski, Kamil Torres

260/SIPiP/13

Anestezjologia dla pielęgniarek. Praktyczne zasady postępowania L. F. M. Malksey

22/GP/10

Anestezjologia i intensywna opieka L. Wołowicka, D. Dyk

264/SIPiP/13

Anna Rydlówna (1884-1969) organizatorka szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna i niepodległościowa U. Perkowska

133/SIPiP/09

Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek B. Morrow-Caranaugh, W. Rowiński

097/SIPiP/09

Badania laboratoryjne w codziennej praktyce – wartości referencyjne i interpretacje J.Kabata, L.Kalinowski, M.Szczepańska – Konkel, S.Angielski

11/GP/10

Badania przedmiotowe i podmiotowe w pediatrii A.Obuchowicz

190/SIPiP/12

Badanie fizykalne w pielęgniarstwie Danuta Dyk

191/SIPiP/12

Badanie fizykalne w pielęgniarstwie Danuta Dyk

135/SIPiP/09

Bandażowanie Anna Chrząszczewska

109/SIPiP/09

Choroba Alzheimera Leszed Bidzan

132/SIPiP/09

Choroby wewnętrzne – poradnik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa pod red. L. Pączka, K.Muchy, B. Foroncewicza

111/SIPiP/09

Cukrzyca – fakty Ian W.Campell, Harold Lebovitz

112/SIPiP/09

Cukrzyca i serce pod red. Prof. Michała Tendery, Prof. Kaliny Kaweckiej – Jaszcz, dr Danuty Czarneckiej

104/SIPiP/09

Cukrzyca typu 2 Vademecum pod red.Jay S.Skyler

215/SIPiP/12

Cukrzyca typu I, Diabetologia K. Wardyna, W. Karnafl, K. Życińska

114/SIPiP/09

Cukrzycowe choroby serca Nowa wiedza-nowe leczenie pod red. Jana Tatonia, Anny Czech, Grzegorza Opolskiego, Mariana Zembali

153/SIPiP/10

Depresja leczyć skuteczniej S.H. Kennedy;R. W. Lam; D. J. Nutt; M.E. Thase

06/GP/10

Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek Krajewska-Kułak Elżbieta

058/SIPiP/08

Diagnozy i interwencje pielęgniarskie pod red. Marii Kózki

107/SIPiP/09

Dławica Piersiowa Graham Jackson

154/SIPiP/10

Droga pielęgniarek i położnych do samodzielności zawodowej Z. Szyszkowska- Furtak

241/SIPiP/12

Droga pielęgniarek i położnych do samodzielności zawodowej. Z. Szyszkowska-Furtak

079/SIPiP/08

Edukacja Zdrowotna /Podręcznik Akademicki/ Barbara Woynarowska

289/SIPiP/14

Edukacja zdrowotna, kształcenie pielęgniarek  i położnych pod red. Z. Sitko, E. Smolinska, R. Marciniak

124/SIPiP/09

EKG – jasno i zrozumiale Andrew R. Houghton, David Gray

26/GP/10

EKG kieszonkowy przewodnik John Camm

25/GP/10

EKG Sztuka interpretacji Tomas B. Garcia Neil E. Holtz

028/SIPiP/07

Ekonomika Zdrowia T.E. Getzen

298/SIPiP/14

Ekspozycja zawodowa w praktyce D.Kilańska, A. Trzcińska

010/SIPiP/07

Elementarne umiejętności społeczne Kees van Meer, Jos van Niejenhof

040/SIPiP/07

Elementy socjologii dla pielęgniarek J.Taranowicz, A.Majchrowska,Z.Kawczyńska – Butrym

209/SIPiP/12

Encyklopedia dla pielęgniarek. Pod red. prof. dr hab. med. Józefa Bogusza

050/SIPiP/07

Etyka w pracy pielęgniarskiej pod red. J.Wrońskiej, J.Mariańskiego

163/SIPiP/11

Etyka w praktyce pielęgniarskiej Zasady podejmowania decyzji etycznych Sara T. Fry, Megan Jane- Johnstone

027/SIPiP/07

Farmakologia pod red. G. Rajtar – Cynke

169/SIPiP/11

Farmakologia E.  Obuchowicz, A. Małecki, K. Kmieciuk-Kołada, B. Okupień

05/GP/10

Farmakologia Grażyna Rajtar-Cynke

074/SIPiP/08

Filozofia i teorie pielęgniarstwa pod red. J.Górajek-Jóźwik

219/SIPiP/12

Geriatria L. Pączek, M. Niemczyk

017/SIPiP/07

Higiena pod red. J.K. Karczewski

250/SIPiP/12

Idea samorządności. Wspomnienia-rozmowy – fakty U. Krzyżanowska-Łagowska

185/SIPiP/12

Informator statystyczny ochrony zdrowia woj. Zachodniopomorskiego za 2010 rok Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego

254/SIPiP/13

Informator statystyczny Ochrony Zdrowia województwa zachodniopomorskiego na 2007 r. Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia

007/SIPiP/07

Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi N. Hildebrand

095/SIPiP/09

Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii Zenona Czarnecka, Wiesława Malińska

110/SIPiP/09

Insulinoterapia u chorych na cukrzycę typu 2 Władysław Grzeszczak, Krzysztof Strojek

302/SIPiP/14

Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową- Kraków 2010 pod red. M. Pasek i G. Dębskiej

303/SIPiP/14

Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową- Kraków 2011 pod red. M. Pasek i G. Dębskiej

120/SIPiP/09

Jak dbać o dostęp naczyniowy do hemodializy pod red. Beaty Białobrzeskiej i Anny Kliś

267/SIPiP/14

Jak dbać o dostęp naczyniowy do hemodializy B.Białobrzeska, A. Klis

272/SIPiP/14

Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV w praktyce pielęgniarskiej pod red. A. Grajcarek

177/SIPiP/12

Jakość kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Irena Wrońska, Barbara Sztembis

178/SIPiP/12

Jakość kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Irena Wrońska, Barbara Sztembis

144/SIPiP/09

Język migowy – pierwsza pomoc medyczna Bogdan Szczepankowski

060/SIPiP/08

Kalendarium pielęgniarstwa polskiego Jolanta Górajek-Jóźwik

170/SIPiP/11

Kalendarium pielęgniarstwa polskiego Jolanta Górajek- Jóźwik

211/SIPiP/12

Kalendarium Pielęgniarstwa Polskiego Jolanta Górajek – Jóźwik

167/SIPiP/11

Kardiologia Braunwald, Goldman

213/SIPiP/12

Kardiologia Tom 1 / oparty na zasadach EBM Andrzej Szczeklik, Michał Tendera

214/SIPiP/12

Kardiologia Tom 2 / oparty na zasadach EBM Andrzej Szczeklik, Michał Tendera

145/SIPiP/09

Kardiologia u osób w wieku podeszłym pod red. T.Głodzińskiego, B.Gryglewskiej, J.S.Dubiela

18/GP/10

Kardiologia w praktyce Tom I Pod red. M. Dłużniewskiego, A. Mamcarza, P. Krzyżaka

19/GP/10

Kardiologia w praktyce Tom I Pod red. M. Dłużniewskiego, A. Mamcarza, P. Krzyżaka

248/SIPiP/12

Kierunki rozwoju onkologii w województwie zachodniopomorskim 2010-2015 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

200/SIPiP/12

Kierunki rozwoju opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej w woj. Zachodniopomorskim na lata 2008 – 2013 Urząd Marszałkowskiwoj. Zachodniopomorskiego

202/SIPiP/12

Kierunki rozwoju opieki zdrowotnej w zakresie chorób wewnętrznych w woj. zachodniopomorskim na lata 2008 – 2013 Urząd MarszałkowskiWoj. Zachodniopomorskiego

249/SIPiP/12

Kierunki rozwoju opieki zdrowotnej w zakresie wysokospecjalistycznych specjalizacji zabiegowych w Województwie Zachodniopomorskim 2010-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

262/SIPiP/13

Kinezyterapia K. Milanowska

055/SIPiP/07

Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku pod red. K.Kędziory – Kornatowskiej i M.Muszalik

269/SIPiP/14

Kompensum 98’ – Po pierwsze bezpieczeństwo i komfort pacjenta red. m. G. Rogala-Pawelczyk,L. Jakubowska

218/SIPiP/12

Komunikacja z pacjentem M. Makara- Studzińska

049/SIPiP/07

Komunikowanie interpersonalne pod red. A.Kwiatkowska, E.Krajewska – Kułak

07/GP/10

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie A. Kwiatkowska, A. Krajewska-Kułak, W. Panka

054/SIPiP/07

Komunikowanie się z chorym psychicznie Ewa Wilczek – Rużyczka

271/SIPiP/14

Kontraktowanie świadczeń pielęgniarskich pod red. G. Wójcik

056/SIPiP/07

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych pod red. H. Bednarczyk, I. Woźniak, S.M. Kwiatkowski

293/SIPiP/14

Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowywania D. Staszewska-Kryślak,D. Domalewska

290/SIPiP/14

Krajowy standard kwalifikacji zawodowych „Położna” D.  Adamczuk-Wiśniewska,  A. Śnieg, M. Goluchowska-Gustomska

291/SIPiP/14

Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego K. Opozda, L. Ligiąza

292/SIPiP/14

Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Pielęgniarka- specjalista pielęgniarstwa rodzinnego M. Stachowska, H. Grabowska

294/SIPiP/14

Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Pielęgniarka- specjalista pielęgniarstwa o ochronie zdrowia pracujących A.Raj, B. Bryniarska

261/SIPiP/13

Krótki zarys dziejów nauki o krwi R. W. Gutt

176/SIPiP/12

Kształcenie Licencjata Pielęgniarstwa – Kluczowe elementy Halina Wojnarowska

245/SIPiP/12

Leczenie odleżyn i ran przewlekłych G. Krasowski, M. Kurek

175/SIPiP/12

Marketing bezpośredni Monika Szuman- Dobska, Paweł Dobski

158/SIPiP/11

Medycyna ratunkowa Scott H. Plantz E. John Wipfler

166/SIPiP/11

Medycyna ratunkowa Scott H. Plantz, E. John Wipfler

280/SIPiP/14

Medycyna ratunkowa Scott H. Plantz E. John Wipfler

14/GP/10

Medycyna ratunkowa J. Jakubaszko

161/SIPiP/11

Medycyna ratunkowa i katastrof Andrzej Zawadzki

23/GP/10

Medycyna ratunkowa i katastrof A.Zawadzki

277/SIPiP/14

Medycyna ratunkowa na dyżurze pod red. Samuel M. Keima

278/SIPiP/14

Medycyna ratunkowa na dyżurze pod red. Samuel M. Keima

263/SIPiP/13

Medyczna wokanda Wielkopolska Izba Lekarska

168/SIPiP/11

Misjonarze zdrowia Jerzy Woy- Wojciechowski

232/SIPiP/12

Model opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym M. Kózka, L. Płaszewska-Żywko

227/SIPiP/12

Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym M. Kózka, L. Płaszewska-Żyroko

172/SIPiP/11

Modele pielęgniarstwa dziecka przewlekłe chorego G. Cepuch, B. Krzeczowska, M. Perek, K. Twarduś

162/SIPiP/11

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka

014/SIPiP/07

Najczęstsze zabiegi chirurgiczne przy łóżku chorego H.Chen, J.E.Sola, K.D.Lilemoe

086/SIPiP/09

Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne pod red. Krzysztofa Bieleckiego

105/SIPiP/09

Niewydolność serca pod red. Jacka S.Dubiela, Jerzego Korewickiego, Tomasza Grodzickiego

106/SIPiP/09

Niewydolność serca pod red. Jacka S.Dubiela, Jerzego Korewickiego, Tomasza Grodzickiego

121/SIPiP/09

Niezłomny duch – historie osób zmagających się z rakiem Karen McMillan

173/SIPiP/12

Nowe procedury prowadzenia działalności leczniczej po 1 lipca 2011r. Praca zbiorow

228/SIPiP/12

Noworodek i jego rodzina-praktyka położnicza G. Iwanowicz-Palus

068/SIPiP/08

Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia pod red. M.K.Kornackiej

113/SIPiP/09

Ocena czynności układu oddechowego w codziennej praktyce lekarskiej pod red. Krzysztofa Kuziemskiego i Ewy Jassem

234/SIPiP/12

Od migracji do integracji. Vademecum A. Chmielnicka

142/SIPiP/09

Odleżyny – poradnik dla pielęgniarek i położnych pod red. Grażyny Kruk-Kupiec

143/SIPiP/09

Odleżyny – poradnik dla pielęgniarek i położnych pod red. Grażyny Kruk-Kupiec

297/SIPiP/14

Odleżyny – profilaktyka i leczenie J. Rosińczuk, J. Uchmanowicz

059/SIPiP/08

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych pod red. Grażyny Rogala-Pawelczyk

251/SIPiP/12

Okołooperacyjna terapia płynowa. Wydanie II G. Durek

066/SIPiP/08

Onkologia pod red. Arkadiusza Jeziorskiego

051/SIPiP/07

Opatrunki pod red. Elżbiety Sobolewskiej

093/SIPiP/09

Opatrywanie ran – wiedza i umiejętności Małgorzata Budynek, Cyprian Nowacki

094/SIPiP/09

Opatrywanie ran – wiedza i umiejętności Małgorzata Budynek, Cyprian Nowacki

099/SIPiP/09

Opatrywanie ran – wiedza i umiejętności Małgorzata Budynek, Cyprian Nowacki

100/SIPiP/09

Opatrywanie ran – wiedza i umiejętności Małgorzata Budynek, Cyprian Nowacki

118/SIPiP/09

Opieka na noworodkiem red.naukowa Agnieszka Bałanda

130/SIPiP/09

Opieka nad kobietą ciężarną red. nauk. Agnieszka M. Bień

128/SIPiP/09

Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi pod red. D.Talarska, K.Wieczorkowska-Tobis, E. Szwałkiewicz

003/SIPiP/07

Opieka nad zdrowiem pracowników w środowisku pracy – tom I Praca zbiorowa pod red. B. Dobrowolska i E.Mielczarek -Pankiewicz

004/SIPiP/07

Opieka nad zdrowiem pracowników w środowisku pracy – tom II Praca zbiorowa pod red. B. Dobrowolska i E.Mielczarek -Pankiewicz

205/SIPiP/12

Opieka nad zdrowiem pracowników w środowisku pracy. Tom 1 Praca zbiorowa: Barbara Dobrowolska, Elżbieta Mielczarek – Pankiewicz

206/SIPiP/12

Opieka nad zdrowiem pracowników w środowisku pracy. Tom 2 Praca zbiorowa: Barbara Dobrowolska, Elżbieta Mielczarek – Pankiewicz

197/SIPiP/12

Opieka pielęgniarska nad pacjentami leczonymi cytostatykami. pod. red. Anny Koper

127/SIPiP/09

Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu /poradnik dla opiekunów/ Emilia Mikołajewska

160/SIPiP/11

Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego E. Krajewska-Kułak, M. Sierakowska, J. Lewko, C. Kukaszuk

15/GP/10

Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego E. Krajewska-Kułak, M. Sierakowska, J. Lewko, C. Kukaszuk

071/SIPiP/08

Pamiętnik norweski Beata Babiarczyk

075/SIPiP/08

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Mary E. Muscart

221/SIPiP/12

Pediatria- pytania i odpowiedzi R. Grenda

187/SIPiP/12

Pediatria tom 1 Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec

188/SIPiP/12

Pediatria tom 2 Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec

009/SIPiP/07

Pielęgniarstwo Olaf Kirschnick

242/SIPiP/12

Pielęgniarstwo 1 M. Kózka

243/SIPiP/12

Pielęgniarstwo 2 M. Kózka

244/SIPiP/12

Pielęgniarstwo 2 M. Kózka

20/GP/10

Pielęgniarstwo ćwiczenia 1 W. Ciechaniewicz

21/GP/10

Pielęgniarstwo ćwiczenia 2 W. Ciechaniewicz

116/SIPiP/09

Pielęgniarstwo internistyczne red.naukowa Dorota Talarska, Dorota Zozulińska – Ziółkiewicz

224/SIPiP/12

Pielęgniarstwo internistyczne G. Juskowska, K. Łagoda

039/SIPiP/07

Pielęgniarstwo neurologiczne Kazimiera Adamczyk

223/SIPiP/12

Pielęgniarstwo onkologiczne A. Koper

101/SIPiP/09

Pielęgniarstwo operacyjne Maria Ciuruś

102/SIPiP/09

Pielęgniarstwo operacyjne Maria Ciuruś

146/SIPiP/10

Pielęgniarstwo operacyjne pod red. Tadeusz Łukieńczuk

259/SIPiP/13

Pielęgniarstwo psychiatryczne K. Górna, K. Jaracz, J. Rybakowski

033/SIPiP/07

Pielęgniarstwo w chirurgii pod red. M.T.Szewczyk, R.Ślusarz

035/SIPiP/07

Pielęgniarstwo w geriatrii pod red.M. Biercewicz, R. Ślusarz, M.T.Szewczyk

048/SIPiP/07

Pielęgniarstwo w neurochirurgii pod red. M.T.Szewczyk, R.Śluzarz

233/SIPiP/12

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej K. Kędziora-Komatowska, M. Muszalik, E. Skolmowska

131/SIPiP/09

Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej pod red. K. de Walden Gałuszko, A. Kaptacz

273/SIPiP/14

Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej pod red. K. de Walden-Gałuszko i A. Kaptacz

031/SIPiP/07

Pielęgniarstwo w opiece zdrowotnej nad pracującymi Ministerstwo Zdrowia

034/SIPiP/07

Pielęgniarstwo w pediatrii pod red.E. Barczykowska, R. Ślusarz, M.T.Szewczyk

098/SIPiP/09

Pielęgniarstwo w POZ    t. I Pod red. Dorota Kiliańska

062/SIPiP/08

Pielęgniarstwo w POZ t. I pod red. Doroty Kilańskiej

088/SIPiP/09

Pielęgniarstwo w POZ t. I pod red. D. Kilańska

089/SIPiP/09

Pielęgniarstwo w POZ t. I B. Brosowska, E. Mielcarek-Pankiewicz

090/SIPiP/09

Pielęgniarstwo w POZ t. I B. Brosowska, E. Mielcarek-Pankiewicz

080/SIPiP/08

Pielęgniarstwo w POZ t.II Beata Brosowska, Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz

024/SIPiP/07

Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii pod red. C. Łepecka-Klusek

225/SIPiP/12

Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii C. Kopecka-Klusek

038/SIPiP/07

Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych Kazimiera Adamczyk

189/SIPiP/12

Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo- oddechowa prof. dr hab. Med. Janusz Anders

284/SIPiP/14

Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa Pod red. Prof. dr. Hab. med. J. Anders

304/SIPiP/14

Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa Pod red. Prof. dr. hab. med. Andres J.

17/GP/10

Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa prof. dr hab. med. J. Andres

019/SIPiP/07

Planowanie obsad pielęgniarskich w lecznictwie stacjonarnym A. Ksykiewicz – Dorota

186/SIPiP/12

Podręcznik diagnoz pielęgniarskich. Przewodnik planowania opieki  opartych na dowodach naukowych. Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska

13/GP/10

Podręcznik gastroenterologii E. Małecka- Panas

122/SIPiP/09

Podręcznik neonatologii H. Kirpalani, A.M. Moore, M. Perlman

276/SIPiP/14

Podręcznik neonatologii H. Kirpalani, A. Moore , M. Perlman

03/GP/10

Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych Pod red. prof.zw. dr. hab. n. med. Leona Jabłońskiego, doc. dr hab.n. med. Ireny Doroty Karwat

022/SIPiP/07

Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych pod red. L.Jabłoński, I.D.Karwat

070/SIPiP/08

Podstawy neonatologii pod red. J.Szczapa

115/SIPiP/09

Podstawy neonatologii pod red. J.Szczapa

235/SIPiP/12

Podstawy neonatologii J. Szczepa

041/SIPiP/07

Podstawy organizacji pracy pielęgniarki pod red.A. Ksykiewicz – Dorota

020/SIPiP/07

Podstawy pielęgniarstwa – założenia teoretyczne – tom I pod red.B.Ślusowska, D.Zarzycka, K.Zahrad-Minek

021/SIPiP/07

Podstawy pielęgniarstwa – założenia teoretyczne – tom II pod red.B.Ślusowska, D.Zarzycka, K.Zahrad-Minek

16/GP/10

Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego M. Fleischer, B. Bober-Gheek

28/GP/10

Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego M .Fleischer, B. Bober-Gheek

073/SIPiP/08

Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego pod red. Ewy Wilczek-Rużyczki

27/GP/10

Podstawy pielęgniarstwa t. I Założenia teoretyczne Pod red. B. Ślusarskiej, D. Zarzyckiej, K. Zahradniczek

01/GP/10

Podstawy pielęgniarstwa Tom I Pod. Red. K. Zahradniczek, B. Ślusarskiej, D. Zarzyckiej

257/SIPiP/13

Podstawy pielęgniarstwa. Założenia teoretyczne. Tom I Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek

240/SIPiP/12

Podstawy położnictwa. Najważniejsze zagadnienia red. wyd. Kaleta M.

193/SIPiP/12

Podstawy położnictwa. Najważniejsze zagadnienia. red. wyd. I polskiego Maria Kaleta

239/SIPiP/12

Podstawy położnictwa. Po porodzie red. wyd. Kaleta M.

196/SIPiP/12

Podstawy położnictwa. Po porodzie. red. wyd. I polskiego Maria Kaleta

238/SIPiP/12

Podstawy położnictwa. Poród red. wyd. Kaleta M.

195/SIPiP/12

Podstawy położnictwa. Poród. red. wyd. I polskiego Maria Kaleta

237/SIPiP/12

Podstawy położnictwa. Przed porodem red. wyd. Kaleta M.

194/SIPiP/12

Podstawy położnictwa.  Przed porodem. red. wyd. I polskiego Maria Kaleta

064/SIPiP/08

Polska Służba zdrowia w powstaniach narodowych 1794-1944 t.I Witold Lisowski

065/SIPiP/08

Polska Służba zdrowia w powstaniach narodowych 1794-1944 t.II Witold Lisowski

210/SIPiP/12

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 1957 – 2007 Krystyna Wolska – Lipiec, Dorota Jacyna, Dorota Kilańska

069/SIPiP/08

Położnictwo – podręcznik dla położnych i pielęgniarek pod red. G.H.Brębowicza

288/SIPiP/14

Poradnik do realizacji stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych B.Sztempis, G. Wójcik, B. Czuba

255/SIPiP/13

Poradnik pielęgnacji ran przewlekłych E. Szkiler

256/SIPiP/13

Poradnik pielęgnacji ran przewlekłych E. Szkiler

165/SIPiP/11

Poród w wodzie Janet Balaskas

137/SIPiP/09

Port Dożylny Rafał Młynarski

008/SIPiP/07

Postępowanie w nagłych przypadkach Peter Serfrin, Rainer Schua

184/SIPiP/12

Poznanie wartości własnego przedsiębiorstwa Piotr J. Szczepankowski

045/SIPiP/07

Praktyczny angielski dla pielęgniarek Ewa Orawczak

016/SIPiP/07

Prawo Zdrowia Publicznego – zarys problematyki Stefan Poździoch

268/SIPiP/14

Preparaty i sprzęt do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego

037/SIPiP/07

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową Anna Koper, Irena Wrońska

212/SIPiP/12

Problemy pielęgniarstwa. Zeszyt 1-2/2003 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

103/SIPiP/09

Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia Maria Ciuruś

265/SIPiP/13

Procedury i standardy pielęgniarskie w tomografii komputerowej J. Langa

119/SIPiP/09

Procedury pielęgniarskie red.naukowa Maria Kózka, Lucyna Płaszewska – Żywko

226/SIPiP/12

Procedury pielęgniarskie M. Kózka, L. Płaszewska-Żyroko

222/SIPiP/12

Procedury pielęgniarskie w chirurgii E. Walewska, L. Ścisło

220/SIPiP/12

Procedury zabiegowe l. Drobnik, J. Trojanowska

286/SIPiP/14

Procedury zabiegowe pod red. T. Nutbeam, R. Daniels

301/SIPiP/14

Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarze w opiece zdrowotnej nad uczniami A. Oblacińska, B. Woynarowska

183/SIPiP/12

Profilaktyka i edukacja zdrowotna w opiece położniczo- ginekologicznej Praca zbiorowa

002/SIPiP/07

Profilaktyka w położnictwie, ginekologii i neonataologii Z.Słomko, K.Drews, T.Niemiec

061/SIPiP/08

Promocja zdrowia – materiały edukacyjne III Krajowy Zjazd W-wa NIPiP

077/SIPiP/08

Promocja Zdrowia t.I pod red. Anna AndruszkiewiczMariola Banaszkiewicz

078/SIPiP/08

Promocja Zdrowia t.I pod red. Anna AndruszkiewiczMariola Banaszkiewicz

231/SIPiP/12

Przebieg operacji od A do Z. Praktyczny przewodnik dla instrumentariuszek G.Harmsen

151/SIPiP/10

Przetaczanie krwi Wiszniewska- Gauer Elżbieta

266/SIPiP/14

Przewodnik dla trenerów (organiz. szkoleń) w dziedzinie opieki długoterminowej B.Wim, Z. Butrym Kawczyńska

083/SIPiP/08

Przywództwo przez integracje Emmanuel Gibollot

081/SIPiP/08

Przyzwoitość w zarządzaniu Steve Harrison

152/SIPiP/10

Psychiatria Hales R.E. Stuart C., Yudofsky M.D., Glen O. Gabbard

282/SIPiP/14

Psychiatria M. Jarema, J. Rade-Jabłońska

283/SIPiP/14

Psychiatria A.Bilkiewicz

10/GP/10

Psychiatria A.Bilkiewicz

013/SIPiP/07

Psychiatria Kliniczna Tadeusz Bilkiewicz

147/SIPiP/10

Psychologia dla kadry zarzadzającej Anke von der Heyde, Borisron der Linde

067/SIPiP/08

Psychologia w praktyce medycznej pod red. A.Jakubowska-Winecka D.Włodarczyk

032/SIPiP/07

Psychologia  środowiska J.Formański

247/SIPiP/12

Regionalny program ochrony zdrowia psychicznego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2011-2015 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

026/SIPiP/07

Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych pod red. E.Rutkowska

08/GP/10

Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych E. Rutkowska

24/GP/10

Repetytorium z EKG cz. II M.M. Pierścińska, M.E. Starczewska, P.W. Stolarz

043/SIPiP/07

Rodzina – zdrowie – choroba Z. Kawczyńska – Butrym

305/SIPiP/14

Rok za Atlantykiem wspomnienia stypendystki WHO Ginalska Anna

306/SIPiP/14

Rok za Atlantykiem wspomnienia stypendystki WHO Ginalska Anna

011/SIPiP/07

Rozwiązywanie sytuacji problemowych Kees van Meer, Jos van Niejenhof

281/SIPiP/14

Rozwój kwalifikacji I umiejętności kadry  pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa Centrum Kształcenia podyplomowego

150/SIPiP/10

Savoir-vivre w adminoistracji Grzegorz Myśliwiec

123/SIPiP/09

Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej pod red. A.Oblacińskiej i W.Ostręgi

246/SIPiP/12

Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej Oblacińska, W. Ostręga

129/SIPiP/09

Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia pod red. E. Krajewska-Kułak, H.Rolka, B.Jankowiak

012/SIPiP/07

Standardy i założenia do funkcjonowania, opieka długoterminowa E.Szwałkiewicz, E.Kwadrans

179/SIPiP/12

Standardy Opieki Pielęgniarskiej w praktyce Piątek Anna

084/SIPiP/08

Standardy pielęgniarskie w chirurgii dziecięcej OIPiP w Gdańsku pod redakcją Aleksandry Śnieg

085/SIPiP/08

Standardy pielęgniarskie w chirurgii dziecięcej OIPiP w Gdańsku pod redakcją Aleksandry Śnieg

140/SIPiP/09

Standardy w pielęgniarstwie onkologicznym i opiece paliatywnej pod red. M.E.Krasuska, A.Stanisławek, K.Turowski

181/SIPiP/12

Standardy w profilaktyce opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną i lekarza  POZ Praca zbiorowa

258/SIPiP/13

Stany nagłe. Podstawowe procedury zabiegowe T. M. Campo, K.A. Lafferty

216/SIPiP/12

Stopa cukrzycowa, Diabetologia W. Karnafl

201/SIPiP/12

Strategia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i pediatrii w woj. Zachodniopomorskim na lata 2007 – 2013 Urząd Marszałkowskiwoj. Zachodniopomorskiego

203/SIPiP/12

Strategia rozwojowa w zakresie ochrony zdrowia woj. Zachodniopom. Urząd MarszałkowskiWoj. Zachodniopomorskiego

279/SIPiP/14

Szczepienia ochronne dzieci  i dorosłych A.Mamoń

285/SIPiP/14

Szczepienia ochronne obowiązkowe I zalecane od A do Z E.Bernatowska, P. Grzesiowski

159/SIPiP/11

Szczepienia w pytaniach i odpowieziach Jacek Wysocki, Hanna Czajka

029/SIPiP/07

Sztuka i terapia Wita Szulc

030/SIPiP/07

Sztuka i terapia Wita Szulc

001/SIPiP/07

Sztuka rozmowy z chorym pod red. Anna Grajcarek

082/SIPiP/08

Sztuka twórczego myślenia John Adair

148/SIPiP/10

Techniki prowadzenie rozmów dla kadry zarządzającej Anke von der Heyde, Borisron der Linde

299/SIPiP/14

Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym Pod red. M. Jodkowskiej i B. Woynarowskiej

300/SIPiP/14

Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym Pod red. M. Jodkowskiej i B. Woynarowskiej

076/SIPiP/08

Ustawa o rachunkowości – stan prawny na 15.05.2008r. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

236/SIPiP/12

Uwagi o pielęgniarstwie. Profesjonalne towarzyszenie choremu red. wyd. I pol. Kilańska D.

087/SIPiP/09

Uzależnienia a rodzina /wybrane zagadnienia/ pod red. Renata Domżał – Drzewicka, Amelia Ścibior, Halina Każmierak

005/SIPiP/07

Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim Urszula Krzyżanowska – Łagowska

006/SIPiP/07

Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim Urszula Krzyżanowska – Łagowska

274/SIPiP/14

Wizerunek pielęgniarki i położnej na tle nowych wyzwań w pielęgniarstwie polskim Pod red. Rogala-Pawelczyk, J. Kubajka-Piotrowska

156/SIPiP/11

Wizerunek pielęgniarki i położnej na tle nowych wyzwań w pielęgniarstwie polskim i europejskim Naczelna Izba Pielegniarek i Położnych

229/SIPiP/12

Wlewy podskórne I. Bętkowska

230/SIPiP/12

Wlewy podskórne I. Bętkowska

134/SIPiP/09

Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej pod red. J. Górajek-Jóźwik

155/SIPiP/10

Wprowadzenie do medycznej etyki troski Beata Dobrowolska

108/SIPiP/09

Współchorobowość depresji i zaburzeń lękowych Dan J.Stein, Eric Hollander

057/SIPiP/08

Współczesne problemy i wyzwania pielęgniarek i higienistek szkolnych pod red. naukową Marii Wrocławskiej

180/SIPiP/12

Współdziałanie pracowników szkoły, pielęgniarki lub higienistki szkolnej Praca zbiorowa

117/SIPiP/09

Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne W. Ciechaniewicz, E. Grochans, E. Łoś

139/SIPiP/09

Wybrane aspekty opieki nad pacjentem onkologicznym pod red. M.E.Krasuskiej i K. Turowskiego

025/SIPiP/07

Wybrane elementy socjologii A. Majchrowska

157/SIPiP/11

Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii pod red. Krystyny Piskorz- Ogórek

063/SIPiP/08

Wybrane słowa kluczowe i standardy kwalif. zawod. pielęgniarek W.Wojnowska-Dawiskiba

275/SIPiP/14

Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie neurochirurgicznym R. Ślusarz

036/SIPiP/07

Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie pediatrycznym D.Rakowska – Różewicz

12/GP/10

Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie pediatrycznym D. Rakowska-Róziewicz

053/SIPiP/07

Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego pod red. I.Wrońskiej i E.Krajewskiej – Kułak

141/SIPiP/09

Wytyczne postępowania w bólu przewlekłym Polskie Towarzystwo Badania Bólu i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

295/SIPiP/14

Wytyczne resuscytacji 2010 Red. J. Anders

096/SIPiP/09

Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość Zofia Kawczyńska – Butrym

174/SIPiP/12

XX- lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych 1991-2011 Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych

217/SIPiP/12

Zaburzenia gospodarki węglowodanowej po cukrzycy ciężarnych A.Malinowska- Polubiec, K. Czajkowski

198/SIPiP/12

Zakażenia odcewnikowe. Kontrola i zapobieganie. Materiały z Konferencji pod red. Jolanty Czerniak

164/SIPiP/11

Zapobieganie zakażeniom w gabinetach zabiegowych a jakość usług medycznych Poradnik praktyczny, Maria Jolanta Ciuruś

046/SIPiP/07

Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa pod red. J.Daniluk, G.Jurkowska

208/SIPiP/12

Zarys historii utworzenia oraz działalności samorz. piel. i położnych regionu wrocław. I legnickiego 1989-2011 Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

044/SIPiP/07

Zarys mikologii dla pielęgniarek pod red. E.Krajewskiej – Kułak

015/SIPiP/07

Zarządzanie – teoria i praktyka A.Koźmiński, W.Piotrowski

047/SIPiP/07

Zarządzanie finansami szpitala Justyna Rój, Jan Sobiech

149/SIPiP/10

Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną Kazimierz Rogoziński

052/SIPiP/07

Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów pod red. Elżbiety Szwałkiewicz

091/SIPiP/09

Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku pod red. Bożeny Urbanek

092/SIPiP/09

Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku pod red. Bożeny Urbanek

042/SIPiP/07

Zbiór standardów Krystyna Kimak

192/SIPiP/12

Zdrowie jamy ustnej. Edukacja zdrowotna I promocja. Red. Naukowa prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

018/SIPiP/07

Zdrowie publiczne pod red. T. Kulik, M.Latalski

270/SIPiP/14

Zwalczanie bólów nowotworowych J. Kujawska-Tenner, J. Łuczak, A. Kotlińska,, M. Okupny, T. Dangel

252/SIPiP/12

Żywienie dojelitowe. Katalog produktów 2010 Fresenius

307/SIPiP/15

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz Pod red: Pietraszewska-Macheta Agnieszka

308/SIPiP/15

Medycyna ratunkowa na dyżurze Pod red. Samuel M. Keim

309/SIPiP/15

Edukacja diabetologiczna Izabela Uchmanowicz Katarzyna Kubera-Jaroszewicz

310/SIPiP/15

Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej Pod red Anna Ksykiewicz-Dorota

311/SIPiP/15

Szczepienia ochronne. Obowiązkowe i zalecane od A do Z Red nauk. Bernatowska Ewa Grzesiowski Paweł

312/SIPiP/15

Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej Dorota Czajka Czekała Beata

313/SIPiP/15

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Red nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis Dorota Talarska

314/SIPiP/15

Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta. Rudawska Iga

315/SIPiP/15

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Red nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis Dorota Talarska

316/SIPIP/15

Wywiad i badanie przedmiotowe M. Allan, J. Marsh

317/SIPiP/15

Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych NIPIP

318/SIPiP/15

Poradnik żywienia kobiet w ciąży Instytut matki i dziecka

319/SIPiP/15

Wywiad i badania fizykalne, kieszonkowy poradnik B. Bates, L. Bickley, R. Hoenkelman

320/SIPiP/15

Primum non nocere czyli jak leczyć lekami refundowanymi i wiele extras Maciej Krzanowski

321/SIPiP/15

Pielęgniarstwo w systemie opieki zdrowotnej. Społeczne role położnych Antonina Doroszewska

322/SIPiP/15

Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej Red. Naukowa E. Krajewska-Kułak, H. Rolka, B. Jankowiak

323/SIPiP/15

Pielęgniarstwo onkologiczne Red. Naukowa Anna Koper

324/SIPiP/15

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie Czub Magdalena

325/SIPiP/15

Geriatria Red. Nauk. Polskiego wydania Paczek Leszek, Niemczyk Mariusz

326/SIPiP/15

Przemoc seksualna wobec dzieci Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania

327/SIPiP/15

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty, komentarz Wrona Grzegorz

328/SIPiP/15

Niebieska szkoła – Bezpieczna szkoła, poradnik dla pracowników oświaty Klemińska Paula, Małgorzata Kulka, Paszkiewicz Wanda, Wiechcińska-Szymańska Anna

329/SIPiP/15

Poradnik pielęgnacji ran przewlekłych Szkiler Elżbieta

330/SIPiP/15

Poradnik pielęgnacji ran przewlekłych Szkiler Elżbieta

331/SIPiP/15

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży Pod red Grzelak Szymon

332/SIPiP/15

Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci Pod red. Balwierz Walentyna, Moryl-Bujanowska Angelina, Garus Katarzyna

333/SIPiP/15

Informator o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym w województwie Zachodniopomorskim Urząd Marszałkowski województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

334/SIPiP/15

Współpraca między instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie Zachodniopomorskim Terelak Albert, Klepajczuk Bolesław, Kołodziejczak Sebastian

335/SIPiP/15

Będę świadkiem w sądzie, Poradnik dla dzieci i młodzieży Fundacja „Dzieci Niczyje”

336/SIPiP/15

Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci Pod red. Balwierz Walentyna, Moryl-Bujanowska Angelina, Garus Katarzyna

337/SIPiP/16

VII Krajowy zjazd pielęgniarek i położnych, Standardy praktyki zawodowej pielęgniarki i położnej (projekty standardów) Warszawa 18-20.01.2016 NIPiP

338/SIPiP/16

Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Przewodnik dla pielęgniarek i położnych. Redakcja naukowa: Iwona Dominiak, Aleksandra Gaworowska-Krzemińska, Dorota Kilańska

339/SIPiP/16

VII Krajowy zjazd pielęgniarek i położnych, komentarz do kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej NIPIP

340/SIPiP/16

VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, Prawo zawodowe pielęgniarek i położnych NIPIP

341/SIPiP/16

Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem? Rola pielęgniarki i położnej w zapobieganiu złemu traktowaniu dziecka w rodzinie Fundacja Dzieci Niczyje

342/SIPiP/16

Stres. Poradnik dla rodziców małych dzieci Fundacja Dzieci Niczyje

343/SIPiP/16

Kompleksowy przegląd służący optymalizacji postępowania leczniczego w alergii pokarmowej. Alergia na mleko krowie u dzieci. Mead Johnson Nutrition

344/SIPiP/16

Położna radzi Polskie towarzystwo na rzecz położnych środowiskowych

345/SIPiP/16

Miejsce położnej we współczesnym położnictwie, neonatologii i ginekologii, materiały pokonferencyjne SIPIP

346/SIPiP/16

Ból od narodzin do śmierci. Materiały pokonferencyjne SIPIP

347/SIPiP/16

Opieka paliatywna Pod red. Shaun Kinghorn, Sandra Gaines, Krystyna de Walden-Gałuszko, Aleksandra Gaworska-Krzemińska

348/SIPiP/16

Terapia nadciśnienia tętniczego- Nebiwolol Katarzyna Kostka-Jeziorny, Jerzy Głuszek

349/SIPiP/16

Odleżyny-podstawowe informacje Szewczyk Agnieszka, Budynek Małgorzata

350/SIPiP/16

Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej Ks. Antoni Bartoszek

351/SIPiP/16

Resuscytacja, teoria i praktyka ożywiania Marek Sych

352/SIPiP/16

Pielęgniarstwo psychiatryczne, problemy i kierunki rozwoju Kim Usher, Margaret Grigg

353/SIPiP/16

Jak chronić układ mięśniowo-szkieletowy podczas pracy. Poradnik dla pielęgniarek Jarosiewicz Grażyna

354/SIPiP/16

Szkoła karmienia piersią

355/SIPiP/16

Terapia nadciśnienia tętniczego Pod red: Tomasz Grodzicki, Andrzej Januszewicz, Włodzimierz Januszewicz

356/SIPiP/16

Międzynarodowa klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP

357/SIPiP/16

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

358/SIPiP/16

Kaniulacja żył obwodowych

359/SIPiP/16

Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce- wsparcie kształcenia podyplomowego. Materiały konferencyjne CKPPIP

360/SIPiP/16

Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne Red: Agnieszka Rękas

361/SIPiP/16

Pielęgniarstwo rodzinne, teoria i praktyka. Zofia Kawczyńska-Butrym

362/SIPiP/16

Zagadnienia zawodowe pielęgniarstwa na tle historycznym Maksymowicz Alicja

363/SIPiP/16

Diuretyki w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób nerek Pod red: Andrzej Tykarski, Jacek Manitius

364/SIPiP/16

Przeciw dyskryminacji. Poradnik RPO Rzecznik Praw Obywatelskich

365/SIPiP/16

Wybrane zagadnienia z etyki pielęgniarstwa Irena Wrońska

366/SIPiP/16

Nadciśnieniowa choroba serca Pasierski Tomasz, Tomasz Grodzicki

367/SIPiP/16

Choroba niedokrwienna serca Pod red: Leszek Gieca, Maria Trusz-Gluzy

368/SIPiP/16

Prawa pacjenta a etyka zawodowa pielęgniarki i położnej, materiały pokonferencyjne NIPIP

369/SIPiP/16

Nadciśnienie tętnicze. Zarys patogenezy, diagnostyki i leczenia Andrzej Januszewicz

370/SIPiP/16

Żywienie dojelitowe w praktyce. Poradnik dla pielęgniarek Krystyna Majewska, Marek Pertkiewicz

371/SIPiP/16

Siódma Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej

372/SIPiP/16

Zapobieganie zakażeniom w gabinetach zabiegowych a jakość usług medycznych. Poradnik praktyczny Maria Jolanta Ciuruś

373/SIPiP/16

Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami Anna Oblacińska, Barbara Woynarowska

374/SIPiP/16

Profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy w praktyce pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej Anna Abramczyk

375/SIPiP/16

Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi Nikolaus Hilderand

376/SIPiP/16

Program kontroli zakażeń szpitalnych w oddziale chirurgicznym Wyeth-Lederle

377/SIPiP/16

Rodzina-zdrowie-choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Zofia Kawczyńska-Butrym

378/SIPiP/16

ABC zakażeń u noworodka Ryszard Lauterbach

379/SIPiP/16

Godne życie bez przemocy. Poradnik dla osób stosujących przemoc Luis Alarcon Arias

380/SIPiP/16

Opieka położnicza w Europie. Raport z piętnastu krajów członkowskich UE J.K. Emons, M.I.J. Luiten

381/SIPiP/16

Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układowych Anna Przondo-Mordarska

382/SIPiP/16

Wirusowe zapalenie wątroby typu B jako czynnik ryzyka zawodowego Instytut Medycyny Pracy

383/SIPiP/16

Ulga w cierpieniu Pod red Irena Norska-Borówka

384/SIPiP/16

Wybrane standardy w pielęgniarstwie psychiatrycznym NIPiP

385/SIPiP/16

Wskazania wychowawcze do pracy z małym dzieckiem w placówkach wychowania zbiorowego Janina Poznańska, Zofia Wierzejska, Ewa Zygmunciak

386/SIPiP/16

Wybrane standardy opieki pielęgniarskiej w nefrologii dziecięcej Red Krystyna Reperowska

387/SIPiP/16

Jak zapobiegać wadom wrodzonym cewy nerwowej Red Zbigniew J. Brzeziński

388/SIPiP/16

Jak zapobiegać wadom wrodzonym cewy nerwowej Red Zbigniew J. Brzeziński

389/SIPiP/16

Chirurgia. Podręcznik dla studentów Red: O.J. Garden, A.W. Bradbury, J.L.R. Forsythe, R.W. Parks

390/SIPiP/16

Historie prawdziwe o walce z chorobą opowiedziane przez pacjentów Zachodniopomorski oddział NFZ w Szczecinie

391/SIPiP/16

Poradnik dla rodziców i personelu „Mały pacjent” Akademia NFZ

392/SIPiP/16

Zrozumieć prawa pacjenta, podstawowe wiadomości z organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce Akademia NFZ

393/SIPiP/16

Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych tom I Robert B. Woźniak

394/SIPiP/16

Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych tom II Robert B. Woźniak

395/SIPiP/16

Kultywowanie symboliki w pielęgniarstwie Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka

396/SIPiP/17

Zdrowie jamy ustnej małego dziecka Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

397/SIPiP/17

Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych Julia Kubisa

398/SIPiP/17

Poradnik dla pielęgniarek. Podstawowe metody diagnostyczne oraz zasady postępowania leczniczego u chorych z ZSC Dr med. Anna Korzon-Burakowska, mgr Sabina Tęcza

399/SIPiP/17

Chłopiec z sygnetem Henryk Palarz

400/SIPiP/17

Pielęgniarstwo Psychiatryczne Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Janusz Rybakowski

401/SIPiP/17

Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej Maciej Gibiński, Renata Ciemierz

402/SIPiP/17

Pielęgniarstwo onkologiczne Red. nauk. Anna Koper

403/SIPiP/17

Badania fizykalne w pielęgniarstwie Red. nauk. Danuta Dyk

404/SIPiP/17

Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa Red nauk. Prof. dr hab. med. Janusz Andres

405/SIPiP/17

Prawo publiczne ochrony zdrowia Red nauk Maciej Dercz

406/SIPiP/18

Pielęgniarstwo Internistyczne Redakcja naukowa: Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

407/SIPiP/18

70 lat SPSK nr 1 PUM w Szczecinie 1947-2017 Pod red. Joanny Woźnickiej

408/SIPiP/18

Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego Prometriq

409/SIPiP/18

Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego- materiały dydaktyczne Prometriq

410/SIPiP/18

Krajowe wytyczne oparte na dowodach dotyczące profilaktyki zakażeń związanych z opieką zdrowotną w szpitalach NHS w Anglii Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

411/SIPiP/19

Kontraktowanie świadczeń pielęgniarskich. Wdrażanie kontraktów, ocena doświadczeń. 1998 Red. Grażyna Wójcik

412/SIPiP/19

Zapobieganie spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych Katarzyna Okulicz-Kozaryn

413/SIPiP/19

Prezentacje i wystąpienia w biznesie. Istota, uwarunkowania, badania Mariusz Trojanowski

414/SIPiP/19

Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe Pod red: Mariola Głowacka, Mariola Łodzińska

415/SIPiP/19

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole Joanna Chromik-Kovacs, Izabela Banaszczyk

416/SIPiP/19

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole Joanna Chromik-Kovacs, Izabela Banaszczyk

417/SIPiP/19

Edukacja zdrowotna rodziny. Poradnik dla pielęgniarki rodzinnej Marianna Charzyńska-Gula

418/SIPiP/19

Bezpieczna praktyka pielęgniarki operacyjnej Pod red Joanna Borzęcka

419/SIPiP/19

Bezpieczna praktyka pielęgniarki operacyjnej Pod red Joanna Borzęcka

420/SIPiP/19

Badanie fizykalne w pielęgniarstwie Red: Danuta Dyk

421/SIPiP/19

Pielęgniarstwo internistyczne Red: Grażyna Jurkowska, Katarzyna Łagoda

422/SIPiP/19

„RODO w praktyce medycznej” Marek Koenner

423/SIPiP/19

„RODO w praktyce medycznej” Marek Koenner

424/SIPiP/19

„Błogosławiona Pielęgniarka Hanna Chrzanowska Dama Miłosierdzia” pod red. K. Zahradniczek, H. Matogi, T. Wadosa

426/SIPiP/20

„COVID-19 SARS COV-2 Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii” Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, red. nauk. dr hab. Agnieszka Gniadek, dr hab. n.o zdr. Jolanta Lewko,2020

427/SIPiP/20

„COVID-19 SARS COV-2 Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii” Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, red. nauk. dr hab. Agnieszka Gniadek, dr hab. n.o zdr. Jolanta Lewko,2020

428/SIPiP/20

„Byle do 19:00 krótka opowieść o pielęgniarstwie” Latos Maciej

429/SIPiP/20

„Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń” pod red. W.P. Kalbarczyka

430/SIPiP/20

„Błogosławiona pielęgniarka Hanna Chrzanowska – Dama miłosierdzia” pod red. K. Zahradniczek

431/SIPiP/20

„Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolne” pod red. Anny Oblacińskiej i Wisławy Ostręgi

432/SIPiP/20

„Standard opieki w pielęgniarstwie nefrologicznym”, Warszawa 2020 Praca zbiorowa

433/SIPiP/21

„Standard opieki w pielęgniarstwie nefrologicznym”, Warszawa 2020 Praca zbiorowa

434/SIPiP/21

„Standard opieki w pielęgniarstwie nefrologicznym” Anna Kliś, Aneta Trzcińska i inni

435/SIPiP/22

Prawa pacjenta i rzecznik praw pacjenta pod red.nauk. Dorota Karkowska

436/SIPiP/22

Proces leczenia w Polsce – analizy i modele t.II – kardiologia pod red. Barbary Więckowskiej

437/SIPiP/22

Dzieje pielęgniarstwa i położnictwa w Krakowie MOIPiP pod red.Kazimiery Zahradniczek

438/SIPiP/22

EKG przewodnik kieszonkowy John Camm

439/SIPiP/22

Dokumentacja medyczna w praktyce Maciej Gibiński, Renata Ciemierz

440/SIPiP/22

Poradnik pielęgnacji ran przewlekłych Elżbieta Szkiler

441/SIPiP/22

Filozofia i teoria pielęgniarstwa pod red.Jolanty Górajek – Jóźwik

442/SIPiP/22

Pielęgniarstwo internistyczne – podręcznik dla studentów Medycznych pod red.nauk. Dorota Talarska, Dorota Zozulińska – Ziółkiewicz

443/SIPiP/22

Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego pod red. Elżbiety Walewskiej

444/SIPiP/22

Sztuka skutecznego porozumiewania się Matthew Mckay, Martha Davis, Patrick Fanning

445/SIPiP/22

Sztuka skutecznego porozumiewania się Matthew Mckay, Martha Davis, Patrick Fanning

446/SIPiP/23

Podstawy pielęgniarstwa t.I założenia teoretyczne red.nauk. Śluskarska, Zarzycka, Zahradniczek

447/SIPiP/23

Język angielski dla pielęgniarek Jolanta Bielińska

448/SIPiP/23

Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej pod red. Dr n.przyr., mgr pielęgniarstwa J.Górajek – Jóźwik

449/SIPiP/23

EKG łatwo zrozumieć Barbara Aehlert

450/SIPiP/23

Medalistki – ich droga do medalu Florence Nightingale K.Wolska – Lipiec, M.Marcysiak

451/SIPiP/23

Psychologia w ratownictwie Joanna Kliszcz

452/SIPiP/23

Okołooperacyjna terapia płynowa pod red. Grażyny Durek

453/SIPiP/23

Wywiad i badania przedmiotowe pod red. Franciszka Kokota

454/SIPiP/23

Psychologia zarządzania Grażyna Bartkowiak

455/SIPiP/23

Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu Anne May