Towarzystwa i stowarzyszenia

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego
link
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Szczecinie link
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych I Intensywnej Opieki Oddział Zachodniopomorski link
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych Oddział terenowy link
Zachodniopomorski Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych link
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Kontraktowych link
Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej link
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii link
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych link
Polskie Towarzystwo Położnych link
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego link
Polskie Towarzystwo Neurochirurgów Oddział zachodniopomorski Sekcja pielęgniarstwa link