Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Kusocińskiego 16LU1
70-237 Szczecin
Znajdź na mapie
sipip@sipip.szczecin.pl
Nasze konta:
PKO BP 49144013320000000003407567
Santander Bank Polska S.A. (opłaty za szkolenia)
34 1090 2268 0000 0001 4167 5724

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w powyższym formularzu zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) do celów odpowiedzi, kontaktu z Panem / Panią.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – SIPIP w SZCZECIN
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest: Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych (SIPIP), ul. Kusocińskiego 16LU1, 70-237 Szczecin, adres poczty elektronicznej: iod@sipip.szczecin.pl; numer telefonu: 91 4329861
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu obsługi korespondencji oraz czynności serwisowych poczty elektronicznej, serwisu www – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez SIPIP podmiotom i organom, którym SIPIP jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celach obsługi korespondencji i obsługi teleinformatycznej.
Pani/Pana danych nie przekazujemy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Przysługuje Pani/Panu, na zasadach w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do:
– dostępu do danych osobowych       – ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,     – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),     – przenoszenia danych,
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie jest warunkiem analizy korespondencji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Dział Dni i godziny przyjęć
Sekretariat
mgr inż. Monika Wierzbicka – Jarosz
poniedziałek – czwartek 08.00 – 16.00 tel. 91 4329861
fax 91 4329868
sipip@sipip.szczecin.pl
Przewodnicząca
mgr Gabriela Hofman
Za pośrednictwem sekretariatu tel. 91 4329861
Wiceprzewodnicząca
mgr Maria Matusiak
poniedziałek – czwartek 08.00 – 16.00 tel. 91 4329863
Sekretarz
dr n.med. Marzanna Stanisławska
poniedziałek 08.00 – 16.00
wtorek 12.00 – 16.00
środa 12.00 – 16.00
czwartek 08.00 – 12.00
tel. 91 4329862
sekretarz@sipip.szczecin.pl
Księgowość
Ewa Kniaź–Szołomicka
poniedziałek, wtorek, czwartek 09.00 – 15.00 tel. 91 4329866
Skarbnik
spec. Helena Gąsior
poniedziałek – czwartek 08.00 – 16.00 tel. 91 4329867
skarbnik@sipip.szczecin.pl
Dział Szkoleń
Koordynator mgr Katarzyna Wesołowska-Łukasik
Sylwia Terpiłowska
Małgorzata Korczyna
poniedziałek – czwartek 08.00 – 16.00 tel. 91 4329864
szkolenia@sipip.szczecin.pl
Dział Prawa Wykonywania Zawodu
mgr Marzena Słowińska
poniedziałek 08.00 – 16.00
wtorek         10.00 – 18.00
środa           08.00 – 16.00
czwartek      08.00 – 16.00
tel. 91 4329865

prawo@sipip.szczecin.pl

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych tel. 91 4329865
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
biuro ORzOZ czynne w godz: 10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku
dyżur w każdą II środę miesiąca w biurze ORzOZ 14.00 – 16.00
oraz w każdą III środę miesiąca pod telefonem 608375917 14.00 – 16.00
tel. 91 4329865

rzecznik@sipip.szczecin.pl

Prawnicy
Małgorzata Rudnik Joanna Grygoruk
I,III,V poniedziałek miesiąca 11.00 – 13.00
II,IV poniedziałek miesiąca 14.00 – 16.00
Redaktor Biuletynu Wiadomości w Czepku
spec. Helena Gąsior
poniedziałek – czwartek 08.00 – 16.00 tel. 91 4329867
redaktor@sipip.szczecin.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Łubiński
za pośrednictwem sekretariatu tel. 508 242 606
iod@sipip.szczecin.pl
Ubezpieczenia Warta i PZU
Gabriela Nieścior
poniedziałek – piątek 09.00 – 15.00 tel.kom. 507 478 803
Ubezpieczenia OC
Krystyna Kaziszko
tel.kom. 608 755 522