Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Kusocińskiego 16LU1
70-237 Szczecin
Znajdź na mapie
sipip@sipip.szczecin.pl
Nasze konta:
PKO BP 49144013320000000003407567
Santander Bank Polska S.A. (opłaty za szkolenia)
34 1090 2268 0000 0001 4167 5724

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w powyższym formularzu zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) do celów odpowiedzi, kontaktu z Panem / Panią.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – SIPIP w SZCZECIN
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  Administratorem danych osobowych jest: Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych (SIPIP), ul. Kusocińskiego 16LU1, 70-237 Szczecin, adres poczty elektronicznej: iod@sipip.szczecin.pl; numer telefonu: 91 4329861
  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu obsługi korespondencji oraz czynności serwisowych poczty elektronicznej, serwisu www – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez SIPIP podmiotom i organom, którym SIPIP jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celach obsługi korespondencji i obsługi teleinformatycznej.
  Pani/Pana danych nie przekazujemy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
  Przysługuje Pani/Panu, na zasadach w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do:
  – dostępu do danych osobowych       – ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – sprostowania danych osobowych,     – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),     – przenoszenia danych,
  oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie jest warunkiem analizy korespondencji.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

  Dział Dni i godziny przyjęć
  Sekretariat
  mgr inż. Monika Wierzbicka – Jarosz
  poniedziałek – czwartek 08.00 – 16.00 tel. 91 4329861
  fax 91 4329868
  sipip@sipip.szczecin.pl
  Przewodnicząca
  dr n.zdr. Gabriela Hofman
  Za pośrednictwem sekretariatu tel. 91 4329861
  Wiceprzewodnicząca
  mgr Maria Matusiak
  poniedziałek – czwartek 08.00 – 16.00 tel. 91 4329863
  Sekretarz
  dr n.med. Marzanna Stanisławska
  poniedziałek 08.00 – 16.00
  wtorek 12.00 – 16.00
  środa 12.00 – 16.00
  czwartek 08.00 – 12.00
  tel. 91 4329862
  sekretarz@sipip.szczecin.pl
  Księgowość
  Ewa Kniaź–Szołomicka
  poniedziałek, wtorek, czwartek 09.00 – 15.00
  Czasowo kontakt przez Sekretariat Izby
  tel. 91 4329866
  Skarbnik
  Ewa Głowacka
  poniedziałek 13.00 – 18.00
  wtorek  08.00 – 18.00
  środa 13.00 – 17.00
  /składki członkowskie/
  tel. 91 4329867
  skarbnik@sipip.szczecin.pl
  Dział Szkoleń
  Koordynator mgr Katarzyna Wesołowska-Łukasik
  Małgorzata Korczyna
  poniedziałek – czwartek 08.00 – 16.00 tel. 91 4329864
  szkolenia@sipip.szczecin.pl
  Dział Prawa Wykonywania Zawodu
  mgr Marzena Słowińska
  poniedziałek 08.00 – 16.00
  wtorek         08.00 – 16.00
  wtorek         10.00 – 18.00 (gdy  spotyka się okręgowy rzecznik lub sąd)
  środa           08.00 – 16.00
  czwartek      08.00 – 16.00
  tel. 91 4329865

  prawo@sipip.szczecin.pl

  Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych tel. 91 4329865
  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
  biuro ORzOZ czynne w godz: 10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku
  dyżur w każdy II wtorek miesiąca w biurze ORzOZ 14.00 – 16.00
  oraz w każdą III środę miesiąca pod telefonem 608375917 14.00 – 16.00
  tel. 91 4329865

  rzecznik@sipip.szczecin.pl

  Prawnicy
  Małgorzata Rudnik-Mijal Joanna Grygoruk
  I,III,V poniedziałek miesiąca 11.00 – 13.00
  II,IV poniedziałek miesiąca 14.00 – 16.00
  Redaktor Biuletynu Wiadomości w Czepku
  Dorota Kalek
  poniedziałek – czwartek 08.00 – 16.00 tel. 91 4329867
  redaktor@sipip.szczecin.pl
  Inspektor Ochrony Danych
  Tomasz Łubiński
  za pośrednictwem sekretariatu tel. 508 242 606
  iod@sipip.szczecin.pl
  Ubezpieczenia Ergo Hestia
  Gabriela Nieścior
  poniedziałek – piątek 09.00 – 15.00 tel.kom. 507 478 803
  Ubezpieczenia OC
  Krystyna Kaziszko
  tel.kom. 608 755 522