Szkolenie specjalizacyjne zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.10c ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w tej dziedzinie.

Specjalizacje dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek Szczególy
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek Szczególy
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek Szczegóły
Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek Szczegóły

Specjalizacje dla położnych

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych Szczegóły
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Szczegóły

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych Szczegóły
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych Szczegóły

Archiwalne programy ramowe dostępne na stronie