Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

Szanowni Państwo,

firma Roche Polska ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie online

Praca pielęgniarki a jakość życia pacjentów chorych onkologicznie,
które odbędzie się w ramach projektu „Wszechnica Roche”.
Telekonferencja adresowana jest do pielęgniarek oraz pielęgniarzy

i odbędzie się w czwartek 17 czerwca 2021 roku, o godz. 18.00.

BEZPŁATNA REJESTRACJA
W programie spotkania:
18:00–18:15

Rola pielęgniarek we wczesnej edukacji pacjentów

prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska

 

18:15–18:35

Phesgo — pertuzumab+trastuzumab w jednej fiolce do podania podskórnego

dr hab. n. med. Barbara Radecka

 

18:35–18:45

Phesgo okiem pielęgniarki. Praktyczne doświadczenia z podania podskórnego

specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego, p. Elżbieta Orządała

 

18:45–19:00

Chemioimmunoterapia w drobnokomórkowym raku płuca — aspekty bezpieczeństwa leczenia

lek. med. Agnieszka Guzowska

 

19:00–19:30

Seksualność pacjentek i pacjentów w chorobie nowotworowej

dr n. med.  Robert Kowalczyk

 

19:30–19:45

Sesja pytań i odpowiedzi

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Podczas transmisji będą mieli Państwo dostęp do czatu,
za pomocą którego można zadawać pytania wykładowcom
w czasie rzeczywistym.
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa farmakoterapii PHESGO (pertuzumab trastuzumab)

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas otrzymywania produktu leczniczego PHESGO lub w ciągu 7 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki produktu leczniczego PHESGO, należy niezwłocznie zgłosić ciążę do lokalnego oddziału firmy Roche: Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym:

www.roche.pl/pl/bezpieczenstwo-produktow/zglaszanie-dzialan-niepozadanych

Dodatkowe informacje będą zbierane w czasie trwania ciąży, w której doszło do narażenia na działanie produktu leczniczego PHESGO oraz w pierwszym roku życia niemowlęcia. Pozwoli to firmie Roche lepiej poznać bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego PHESGO oraz przekazać właściwe informacje organom ds. ochrony zdrowia, przedstawicielom zawodów medycznych i pacjentom. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z ChPL PHESGO.

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego Phesgo® znajduje się na stronie roche.pl.

▼ Produkt leczniczy Phesgo będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.
Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, +48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, https://smz.ezdrowie.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa,+48 22 345 1888, fax. +48 22 345 18 74, lub za pomocą formularza zgłoszeniowego, znajdującego się pod adresem internetowym:

www.roche.pl/pl/bezpieczenstwo-produktow/zglaszanie-dzialan-niepozadanych.

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Roche Polska Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 39B; 02-672 Warszawa

tel.: +48 22 345 18 88, fax: +48 345 18 74

www.roche.pl

ORGANIZATOR

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60,

e-mail: viamedica@viamedica.pl

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

Zapraszamy na:

II WARSZTATY DOBREJ PRAKTYKI LECZENIA RAN ONLINE

JAK POSTĘPOWAĆ Z TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI

23-25 czerwca 2021 r.

 

KIEROWNICTWO NAUKOWE
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
dr hab. n. med. Maciej

Zobacz zaproszenie prof. dr. hab. n. med. Arkadiusza Jawienia >>>>>Trudno gojące się rany stanowią prawdziwe wyzwanie zarówno dla lekarzy, pielęgniarek, jak i samych pacjentów. PTLR stawia sobie za cel dotarcie z aktualną wiedzą do wszystkich zainteresowanych tą tematyką w ich codziennej praktyce i propagowanie najbardziej skutecznych metod leczenia.

W PROGRAMIE m. in.:

 

● DZIEŃ 1: DZIEŃ STOPY CUKRZYCOWEJ

– Czy zmiany na stopie u chorego z cukrzycą to zawsze stopa cukrzycowa? – perspektywa diabetologa, dermatologa i onkologa
– Kiedy wkraczać z terapią podciśnieniową w leczeniu stopy cukrzycowej?
– Czy umiemy przyspieszyć eliminację wysięku w ranie?

● DZIEŃ 2: DZIEŃ OWRZODZEŃ GOLENI

– Czy każde owrzodzenie podudzi to owrzodzenie żylne?
– Właściwy dobór opatrunków sukcesem w leczeniu owrzodzeń goleni – analiza przypadku
– Troska o skórę w trakcie leczenia kompresyjnego

● DZIEŃ 3: DZIEŃ ODLEŻYN

– Odleżyna – od owrzodzenia do przeszczepu
– Jak radzić sobie z powikłaniami okołostomijnymi
– Sztuka doboru opatrunku – trudne lokalizacje

Zobacz szczegółowy program >>>>>

PROGRAM WARSZTATÓW

Zarejestruj się już teraz, aby otrzymać link do transmisji i przypomnienie >>>

BEZPŁATNA REJESTRACJA

 

  Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl
 

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

Od 23 do 25 czerwca zapraszamy serdecznie do udziału w e-konferencji Pułapki w Anestezjologii i Intensywnej Terapii – nie tylko dla rezydentów pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Kierownictwo naukowe objął prezes PTAiIT:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza, a w skład komitetu naukowego weszli:
dr n. med. Anna Kluzik i dr n. med. Jakub Szrama.

Partnerem merytorycznym jest Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Podczas trzech dni merytorycznych wykładów, uczestnicy wydarzenia otrzymają odpowiedzi na pytania:

– jakie zmiany dotknęły anestezjologię i intensywną terapię podczas pandemii w zakresie organizacyjnym, kadrowej, bezpieczeństwa personelu medycznego oraz procesu terapeutycznego?
– analgezja okołooperacyjna – co nowego?
– znieczulenie bez opioidów – dlaczego i jak?
– znieczulenie do cięcia cesarskiego – czy zawsze można wykonać znieczulenie podpajęczynówkowe?
– AKI – czy możemy zapobiegać?
– udar mózgu – wskazania do hospitalizacji w OAiIT – jak powinniśmy leczyć?
– USG w anestezjologii i intensywnej terapii – czy każdy anestezjolog powinien umieć wszystko?
– co nowego w żywieniu chorych krytycznych?

Zarejestruj się bezpłatnie na transmisję online lub wykup miesięczny dostęp do materiałów z konferencji, które będzie można obejrzeć przez 30 dni po zakończeniu wydarzenia.

BEZPŁATNA REJESTRACJA
Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl
 

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

Zgłoś swoją pracę dotyczącą najnowszych wyników badań naukowych na:

VIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego!

8-10 września 2021, online

Tematyka prac może dotyczyć:

chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej/angiologicznej, związanych z opieką pielęgniarską nad pacjentem chirurgicznym i naczyniowym, raną przewlekłą o etiologii naczyniowej, rehabilitacją i usprawnianiem chorych po zabiegach operacyjnych i z obrzękami, żywieniem chorych w chirurgii i angiologii, zakażeniami, wsparciem psychospołecznym, rozwojem kształcenia w tej dziedzinie w Polsce oraz innymi ważnymi problemami oddziałów zabiegowych.

Termin zgłaszania prac: 10 maja 2021

Sprawdź szczegóły!

KONSTRUKCJA STRESZCZENIA

Zgłoś swoją pracę!

WYŚLIJ STRESZCZENIE

 

Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl