Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Od dłuższego czasu obserwujemy rosnące znaczenie pielęgniarki i położnej w procesie leczenia pacjenta. Ta poniekąd niedoceniana kadra może już dziś m. in. częściowo odciążać lekarzy w zakresie recept, prowadzić teleporady pielęgniarskie i stale pracuje przy dokumentacji medycznej. Nowe obowiązki to szansa na rozwój, ale i zagrożenie pod kątem popełnienia kosztownego błędu, dlatego tak ważna jest świadomość nt. aktualnych przepisów regulujących pracę kadry pielęgniarskiej

Program szkolenia

1. Bieżące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej oraz świadczeń pielęgniarskich
a. Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej
b. Elektroniczna dokumentacja medyczna
c. Teleporada pielęgniarska

2. Dokumentacja medyczna z perspektywy pielęgniarki
a. Opieka pielęgniarska zakres dokumentacji medycznej oraz informacja medyczna w kontekście pracy pielęgniarki i położnej
b. Zgoda pacjenta
c. Specyfika pielęgniarskiej dokumentacji medycznej

3. Współpraca lekarza z pielęgniarką
a. Aktualny zakres uprawnień i obowiązków w opiece pielęgniarskiej
b. Realizacja ordynacji lekarskiej – formułowanie i dokumentowanie zaleceń lekarskich
c. Bezpieczeństwo farmakoterapii – ogólne zasady, definicje, leki pacjenta, apteka szpitalna i oddziałowa

4. Ochrona danych osobowych
a. Niezbędne dokumenty związane z ochroną danych osobowych
b. Standardy postępowania personelu zgodnie z RODO
c. Jak wygląda kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5. Prawa pacjenta – obrona przed roszczeniami pacjentów
a. Podstawowe prawa pacjenta
b. Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej – karna i cywilna
c. Postępowanie z agresywnym pacjentem

Prowadzący

Adwokat Jakub Urban

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Prawo oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunku Prawo medyczne i bioetyka. Prowadzi Kancelarię Adwokacką Urban specjalizującą się w obsługę podmiotów medycznych i gospodarczych. W pracy zawodowej szczególnym zainteresowaniem obejmuje tematykę prawa medycznego i obsługi podmiotów medycznych.

Warunki udziału

W ramach inwestycji 449 zł brutto gwarantujemy:

– udział w szkoleniu otwartym online (platforma ZOOM)
– materiały elektroniczne opracowane przez trenera
– imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

Dostępne terminy szkoleń otwartych:

01.08.2022 – 9.00-14.00

Szkolenie zamknięte

Opłata od grupy szkoleniowej, jednorazowo uczestniczy do 20 pracowników, już od 2800 zł netto.

Zgłoś udział

W przypadku chęci zgłoszenia udziału, zapraszamy do kontaktu:
Mail: szkolenia@akademiamcb.pl – proszę o podanie nazwy placówki, adresu, numeru NIP, imion i nazwisk zgłaszanych osób, numeru i maila kontaktowego
Telefon: 533 163 882
Formularz internetowy: Tutaj
Formularz w załączniku: – proszę o wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@akademiamcb.pl

Biuro organizatora

Mazowieckie Centrum Biznesowe Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Modlińska 6/202
e-mail: szkolenia@akademiamcb.pl
tel:  533-163-882

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,
zapraszam do udziału w szkoleniu internetowym:
BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa prawnego pielęgniarek i położnych są niezwykle szerokie i wieloaspektowe. Wynika to między innymi z mnogości przepisów opartych o różne gałęzie prawa. Wykonywanie tych zawodów medycznych wiąże się z wieloma obowiązkami, a także prawami.
Naraża to personel medyczny zarówno na odpowiedzialność zawodową, a także karną i cywilną za wykonane czynności.

Na szkoleniu przedstawimy Państwu aspekty bezpieczeństwa prawnego pielęgniarek i położnych począwszy od odpowiedzialności za udzielenie świadczenia zdrowotnego, poprzez odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta, skończywszy na osobistym bezpieczeństwie w toku udzielania świadczenia.

Szkolenie odbędzie się on-line 13 lipca w godzinach: 10:00 – 13:00.

Program szkolenia:

1. Aspekty i podstawy prawne bezpieczeństwa pielęgniarek i położnych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Odpowiedzialność zawodowa personelu pielęgniarskiego za wykonywane czynności:

 • Odpowiedzialność za farmakoterapie – wykonywanie zleceń lekarskich, przepisywanie leków, wystawianie recept
 • Odpowiedzialność za dokumentację medyczną – prowadzenie wywiadu z pacjentem ,
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta – zgłaszanie działań niepożądanych,

3. Osobiste bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych.

 • Ustawowa ochrona personelu medycznego
 • Postępowanie z „trudnym pacjentem”
 • Mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo prawne.

4. Bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne.

 • Dodatkowe obowiązki wynikające ze standardu opieki okołoporodowej

5. Praktyczne działania podmiotów leczniczych zapewniające bezpieczeństwo prawne.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: anna.janiszewska@iuz.org.pl

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Program, informacje organizacyjne – pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Z pozdrowieniami
Anna Janiszewska

tel. 693-793-600

tel. 22/ 610 42 39
Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski
ul. Patriotów 181 / lok. 4, 04-881 Warszawa
www.kancelariajaniszewski.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w jednej z największych w Polsce konferencji poświęconych kadrze zarządzającej placówkami medycznymi. III Kongres Menedżera Zdrowia odbędzie się już 22 września 2022 roku, we Wrocławiu, w Hotelu Novotel Centrum przy ul. Powstańców Śląskich 7.

 

Kongres jest przygotowany z myślą o kadrze zarządzającej placówkami medycznymi i ma za zadanie przedstawianie aktualnych zmian w sektorze ochrony zdrowia oraz umożliwienie prezentacji najlepszych rozwiązań z zakresu obsługi pacjenta, prawa medycznego, finansowania oraz szeroko pojętego zarządzania podmiotem leczniczym.

Tematyka wydarzenia (pełen program wraz z opisem prelegentów znajduje się w załączniku):

 • Etapy podróży pacjenta w naszej placówce. Jak zaplanować ścieżkę obsługi pacjenta aby na każdym etapie tej podróży czuł się empatycznie zaopiekowany przez wszystkich pracowników.
 • Pozyskiwanie i obsługa pacjentów online
 • Wyzwania i rekomendacje dla kadry zarządzającej – przegląd aktualnych zmian prawnych w sektorze ochrony zdrowia
 • Rola telefonicznej obsługi w budowaniu pozytywnych relacji z pacjentami. Standard profesjonalnej rozmowy telefonicznej.
 • Jak znaleźć dobrą rejestratorkę? Profesjonalna rekrutacja pracowników Działu Obsługi Pacjenta.
 • Nagrywanie przez pacjentów personelu medycznego – aspekt prawny
 • Zarządzanie prawami pacjenta – Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów
 • Błędy w dokumentacji medycznej i ich konsekwencje – znaczenie dokumentacji medycznej w postępowaniu sądowym (karnym i cywilnym).
 • Aktualne programy unijne dla  sektora ochrony zdrowia – podział środków, główne priorytety i terminy składania wniosków
 • Realizacja kontraktu oraz rozliczenia z NFZ –  przegląd zmian, kontrole, nadwykonania
 • Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w placówce medycznej
 • Nowy menadżer w placówce medycznej – jak zbudować autorytet i wdrożyć nowego menadżera?
 • Zarządzanie zmianą w kierowaniu placówką medyczną
 • Kliniki.pl – czyli narzędzia do promocji placówki i budowania jej silnej marki
 • Mediacje z pacjentami i współpracownikami. Jak skutecznie rozwiązywać sytuacje konfliktowe?
 • Kiedy można ujawnić tajemnicę zawodową w postępowaniu karnym i cywilnym?
 • Jak reagować na agresję pacjentów ? Jak postępować z opiniami zniesławiającymi w internecie? Prawa medyka w postępowaniu z agresywnym pacjentem
 • Najczęstsze skargi na placówki medyczne w zakresie RODO
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – przegląd aktualności związanych z procesem informatyzacji
 • Budowanie pozytywnego wizerunku i marki placówki medycznej.
 • Nowoczesne budowanie strategii – czarne łabędzie i metody scenariuszowe.
 • Wiele innych tematów dedykowanych menedżerom i osobom zarządzającym placówką medyczną – pełen program w załączeniu

Dla kogo dedykowane jest wydarzenie?

 

 • Prezes oraz pozostali członkowie zarządu spółek prowadzących działalność leczniczą
 • Dyrektor szpitala oraz przychodni
 • Menedżer placówki medycznej
 • Kierownik przychodni oraz danych komórek organizacyjnych
 • Pozostała kadra zarządzająca podmiotów leczniczych, której zakres obowiązków jest zbieżny z obszarem tematycznym wydarzenia

Jak zgłosić udział?

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o skorzystanie z 1 z 3 możliwości:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w załączeniu, a następnie przesłanie go na adres: kongres@akademiamcb.pl.
 2. Wypełnienie formularza internetowego na stronie wydarzenia pod adresem https://mcbkonferencje.pl/konferencje;4;200;1.
 3. Zgłoszenie telefoniczne pod numerem 506-421-646.  

Jakie są dostępne opcje udziału?

Pakiet bezpłatny – skład pakietu: udział w konferencji, serwis kawowy, podstawowe materiały konferencyjne
Wysokość inwestycji: 0 zł brutto/os.,
Pakiet standard+ – skład pakietu: udział w konferencji, serwis kawowy, podstawowe materiały konferencyjne, lunch konferencyjny, przewodnik konferencyjny.
Wysokość inwestycji: w przypadku zgłoszenia w pakiecie standard+ 1 osoby 249zł brutto, 2 osób  229zł brutto/os., 3 osób i więcej-  199zł brutto/os.,
Pakiet rozszerzony –  skład pakietu: udział w konferencji, serwis kawowy, podstawowe materiały konferencyjne, lunch konferencyjny, przewodnik konferencyjny, ebooki, wideo szkolenie z zakresu „Stawianie sobie wymagań i dyscyplinowanie pracowników”, prezentacje z wykładów ze wszystkich sal
Wysokość inwestycji w przypadku zgłoszenia w pakiecie rozszerzonym 1 osoby 499 zł brutto/os., 2 osób i więcej 399 zł brutto/os

Uwaga liczba dostępnych miejsc jest ograniczona, w przypadku ich wyczerpania decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Program – pobierz

Serdecznie zapraszamy!
Jakub Wyszogrodzki
Mazowieckie Centrum Biznesowe

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do rezerwacji miejsc, bo zaraz po wakacjach spotykamy się w Busku-Zdroju na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych.

XVII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych
Busko-Zdrój, Hotel Słoneczny Zdrój Medical Spa&Wellness
19 – 22 WRZEŚNIA 2022 R.

REJESTRACJA

W programie:

 • Kluczowe problemy stosowania prawa pracy w podmiotach leczniczych
  Zarządzanie konfliktem
 • Pielęgniarskie projekty poprawy jakości
 • Wypalenie zawodowe czy życiowe?
 • Niedostarczona opieka – spojrzenie z perspektywy dowodów naukowych w Polsce
 • Gdzie kończy się polecenie służbowe a zaczyna mobbing. Na co uważać w relacjach z podwładnymi – okiem  prawnika
 • Jak osiągać cele i odnawiać energię życiową

 

PROWADZĄCY :
Dariusz Hajdukiewicz, lekarz, specjalista chirurg, specjalista zdrowia publicznego, dr nauk prawnych, nauczyciel akademicki w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP i w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Agnieszka Olchawska, wieloletni trener biznesu i coach od 1995 roku, prowadzi warsztaty, szkolenia i programy rozwojowe dla menadżerów.

Greta Kanownik, Pielęgniarka Naczelna Szpitala Solec i Szpitala Południowego w Warszawie, dr nauk ekonomicznych, w latach 2018-2020 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog.

Beata Wieczorek-Wójcik, doktor nauk o zdrowiu, magister pielęgniarstwa. Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Wizytator akredytacyjny.

Mec. Arkadiusz Gil –  radca prawny, emerytowany Naczelnik Wydziału Prawnego – Radca Prawny Komendy Stołecznej Policji. Obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w ochronie oraz odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Prowadzi procesy cywilne związane z naruszeniem praw pracowniczych. Wielokrotnie, występował jako profesjonalny pełnomocnik procesowy w sądowych sprawach cywilnych związanych z działaniami mobbingowymi ora z zachwianiami naruszającymi dobra osobiste. Autor szkoleń dla administracji publicznej oraz sektora ochrony zdrowia.

dr Grażyna Dykowska, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego WUM

Anna Osińska, pedagog, propagator wiedzy dotyczącej holistycznego spojrzenia na zdrowie. Śmiechoterapeuta, właściciel firmy szkoleniowej.

Program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz informacje organizacyjne dostępne na naszej stronie internetowej: www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia i konferencje” lub po kliknięciu w tytuł wydarzenia.

 

Pozdrawiamy,
Zespół Polskiego Centrum Edukacji
+48 603 773 091
pce@pce.com.pl

www.pce.com.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Zapraszamy do rejestracji na
Ogólnopolską Konferencję Opieki Paliatywnej
„Odchodzić bez bólu” 2022

 

 

 

Mamy przyjemność ogłosić, że już 23 września 2022 r. w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie naukowe – Ogólnopolska Konferencja Opieki Paliatywnej „Odchodzić bez bólu”. Spotkanie to zgromadzi ponad 350 specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy związanych zawodowo z opieką nad pacjentem u kresu życia. Zapraszamy do rejestracji: www.odchodzicbezbolu.pl.

 

23 września 2022 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego głos zabiorą najważniejsze osobistości medycyny paliatywnej oraz pielęgniarstwa opieki paliatywnej w Polsce – eksperci podczas wystąpień
i dyskusji poruszą m.in. takie tematy, jak: nowoczesne metody leczenia bólu, ból przebijający, żywienie pacjentów u kresu życia, rany w hospicjach – postępowanie z odleżynami i owrzodzeniami nowotworowymi, sedacja paliatywna u dzieci, osoby nieheteronormatywne (LGBTQ+) w opiece paliatywnej i wiele, wiele innych. W spotkaniu weźmie udział ponad
350 pielęgniarek i lekarzy.

 

O Dobrej Śmierci i najwyższych standardach opieki

 

– Głęboko wierzę w to, że istnieje Dobra Śmierć – mówi dr n. med.
i n o zdr. Paweł Witt, Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz pomysłodawca konferencji. – Wierzę w to, że w 2022 roku jako personel medyczny jesteśmy
w stanie zapewnić pacjentowi dobrą śmierć i opiekę na światowym poziomie. Że możemy czerpać z lepszych wzorców i stopniowo podwyższać poziom opieki nad umierającymi w Polsce. Że żeby to się stało – musimy o tym rozmawiać i dzielić się doświadczeniami – dodaje dr Witt.

 

Wrześniowa konferencja „Odchodzić bez bólu” otwiera cykl spotkań z tej serii,
a także zawiązuje społeczność wokół tak ważnego tematu, jakim jest ból
w odchodzeniu.

 

– Tworzymy „Odchodzić bez bólu” nie jako pojedyncze spotkanie, ale jako początek wieloletniej dyskusji o bólu u kresu życia – mówi dr Paweł Witt. – Bólu fizycznym, ale też mentalnym, emocjonalnym, wielowymiarowym. Bólu codziennie obecnym w naszych hospicjach.

 

Najlepsi eksperci i prestiżowe patronaty

 

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Opieki Paliatywnej wykłady poprowadzą kluczowi eksperci w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej w Polsce.

 

Spotkanie objęły patronatem honorowym następujące instytucje: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Europejskie Stowarzyszenie „Czyste Leczenie”, Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Uczelnia Łazarskiego, a także Konsultanci Krajowi: w dziedzinie medycyny paliatywnej – prof. Wojciech Leppert, w dziedzinie geriatrii – prof. Tomasz Targowski, w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej – dr n o zdr. Mariola Rybka, w dziedzinie onkologii klinicznej, prof. Maciej Krzakowski, w dziedzinie farmakologii klinicznej – prof. Bogusław Okopień oraz w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej – prof. Jan Styczyński.

 

Organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Opieki Paliatywnej są: Wydział Nauk o Zdrowiu WUM, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci UCK WUM, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci oraz Vicommi Media.

 

Zapraszamy do rejestracji!

 

Ogólnopolska Konferencja Opieki Paliatywnej to wydarzenie o nieocenionej wartości naukowej, szkoleniowej, ale też motywacyjnej i terapeutycznej.

 

Zapraszamy do rejestracji na stronie wydarzenia:

www.odchodzicbezbolu.pl

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

Jak prowadzić leczenie ran pooperacyjnych u chorych onkologicznych?

Jakie mamy nowe możliwości profilaktyki odleżyn?

Jak postępować z ranami u chorych paliatywnych?

Odpowiedzi udzielą wybitni specjaliści podczas cyklu konferencji online:

e-Praktyka Leczenia Ran
Część trzecia – 4 października, godz. 17:00

Dla uczestników przygotowane zostały wykłady, praktyczne warsztaty oraz dodatkowe materiały edukacyjne takie jak artykuły i poradniki, które będą stopniowo dodawane do teczki uczestnika. Program wydarzenia został podzielony na bloki tematyczne, podczas których zaproszeni specjaliści przedstawią interesujące wykłady.

Rada Programowa

Główne cele cyklu:

Poprawa jakości kształcenia kadry medycznej w zakresie trudno gojących się ran.
Promocja nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych chorób przewlekłych, które stanowią czynnik ryzyka w rozwoju ran.
Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez personel medyczny dla pacjentów w zakresie leczenia ran.
Poprawa jakości leczenia ran w Polsce.

Zarejestruj się bezpłatnie już teraz!

REJESTRACJA

 

Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl
 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Kongres

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta

Kraków, 15–17 września 2022 roku
Hotel Metropolo by Golden Tulip, ul. Orzechowa 11
oraz online

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

WSTĘPNY PROGRAM
W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

 

 • Bezpieczeństwo pacjenta w erze pandemii koronawirusa —
  12 lat od publikacji Deklaracji Helsińskiej o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii
  Patient Safety during pandemic time — 12 years of Helsinki Declaration
 • Bezpieczeństwo II — Interdyscyplinarna współpraca dla bezpieczeństwa pacjenta — uczenie się od najlepszych
  Safety II — Learning from excellence and interdisciplinary cooperation
 • Narzędzia i metody oceniające i zapewniające bezpieczeństwo pacjenta
  Methods and tools for defining and ensuring patient safety
 • Interdyscyplinarna prewencja powikłań
  Interdisciplinary prevention of complications
 • Jak zapewnić bezpieczną chirurgię, znieczulenie i sedację?
  How to ensure safe surgery, anaesthesia and sedation?
 • Bezpieczeństwo pacjenta w intensywnej terapii
  Patient Safety in Intensive Care Medicine
 • Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu i poza nim
  Patient safety in the hospital and beyong 
 • Stanowiska Towarzystw, Organizacji pacjentów i przemysłu oraz podpisanie Deklaracji Interdyscyplinarnego Forum Bezpieczeństwa Pacjenta Kraków 2022
  Statements of the Societies and Signing of Polish Interdisciplinary Patient Safety Declaration Krakow 2022
Szczegółowe informacje i rejestracja

na stronie internetowej:

www.bezpieczny-pacjent2022.pl

 

 

 

Kontakt: bezpieczny-pacjent2022@viamedica.pl

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

 

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60,

e-mail: viamedica@viamedica.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

 

już 22 marca rozpoczynamy kolejny IV cykl Ogólnopolskiego Programu Leczenia Ran przygotowany przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran dla wszystkich specjalistów.

 

Od początku program realizowany jest pod patronatem honorowym Pani Prezes Zofii Małas i we współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Będziemy zaszczyceni jeśli Izby Okręgowe przyłączą się do projektu i wesprą organizatorów przesyłając informacje do swoich członków.

 

Rany trudno gojące się to coraz częstszy problem kliniczny w gabinetach wszystkich specjalistów. To dla Państwa uznani specjaliści reprezentujący różne obszary medycyny, w tym chirurdzy, lekarze rodzinni, kardiolodzy, diabetolodzy, onkolodzy, pielęgniarki, podolodzy, rehabilitanci, będą dzielić się podczas sesji warsztatowych praktyczną wiedza o tym, jak skutecznie radzić sobie z leczeniem zespołu stopy cukrzycowej, owrzodzeń goleni, odleżyn, owrzodzeń okołostomijnych, nowotworowych i powstałych po zabiegach kardiochirurgicznych.

 

Uczestnictwo w IV cyklu Ogólnopolskiego Programu Leczenia Ran jest bezpłatne, a uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu. Program ma charakter kursów, w obecnej sytuacji epidemicznej realizowanych w trybie on-line ( www.oplr2022.ptlr.org ).

 

 

Proponowana treść postu (można też udostępnić post: https://www.facebook.com/ptlr2020/posts/488651795996671):

 

RUSZYŁA REJESTRACJA

Ogólnopolski Program Leczenia Ran PTLR cykl zimowy

Już 22 marca rusza kolejny IV cykl Ogólnopolskiego Programu Leczenia Ran przygotowany przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran dla wszystkich specjalistów pod patronatem honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

W tym roku hasłem przewodnim jest „Opieka interdyscyplinarna nad pacjentem z raną”

5 spotkań

5 terminów

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Wykłady i warsztaty prowadzone przez wybitnych specjalistów z całego kraju

REJESTRACJA

https://oplr2022.ptlr.org

Bądźcie z nami

Crockett Media

Patronat Honorowy:

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Patronat Medialny:

Rynek Aptek

RynekSeniora.pl

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Rynek Zdrowia

#LeczenieRan #Opatrunki #Opatrunek #ZSC #Cukrzyca #Rany #Rana #POZ #Odlezyny #Owrzodzenia #Warsztaty #Kursy #Pielęgniarki #Lekarz #HigienaRany #NFZ #PTLR #PolskieTowarzystwoLeczeniaRan

 

– link do strony www, na której można się bezpłatnie zarejestrować: www.oplr2022.ptlr.org

 

Ogromna frekwencja podczas poprzednich edycji kursu pokazała nam, że warto kontynuować program. Tym bardziej będzie nam niezmiernie miło, jeśli i tym razem będziemy mogli na Was liczyć. Oczywiście gdyby pojawiły się pytania – pozostaję do dyspozycji.

 

P.S. Ponieważ pojawiają się liczne pytania o kalendarz wydarzeń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran – załączam go poniżej i zapraszam do śledzenia informacji o wydarzeniach na stronie www.ptlr.org.

Program – pobierz

Harmonogram – pobierz

Bądźcie Państwo z nami!

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Emilia Kowalska
biuro organizacyjne / project manager PTLR

+48 602 257 250

ekowalska@crockettmedia.pl

www.crockettmedia.pl

Konferencje, Sympozja, Szkolenia