Rejestr pielęgniarek i położnych

Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które maja stwierdzone prawo wykonywania zawodu lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.

Wpis do rejestru SIPP czytaj
Wykreślenie z rejestru SIPP czytaj
Aktualizacja danych objętych wpisem do rejestru (WAŻNE !) czytaj