Problemy z uzyskaniem uprawnień pielęgniarki/położnej w gabinet.gov.pl

 

 1. W pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie poprawności PESELa, IMION (a zwłaszcza drugiego imienia), dat wpisania do rejestru, skreślenia, wygaśnięcia (także dotyczące poprzednich izb) w okręgowym rejestrze.
 2. Ponadto na stronie gabinet.gov.pl są dostępne inne przypadki problematyczne https://gabinet.gov.pl/zaloguj/uzytkownik które mogą powodować problemy z rolą pielęgniarki/położnej dlatego przesyłam poniższe wskazówki (Proszę zwrócić szczególną uwagę na punkt 6):

 

Aby uzyskać dostęp do aplikacji, użytkownik musi posiadać aktywne konto w systemie gabinet.gov.pl w ramach podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej, dla której świadczy usługi. Odpowiedzialność za zarządzanie uprawnieniami użytkowników aplikacji gabinet.gov.pl do realizacji poszczególnych funkcji spoczywa na Administratorze Usługodawcy. Administrator nadaje uprawnienia pracownikom Usługodawcy przypisując im odpowiednie role.

 

Uzyskanie dostępu do aplikacji – najczęściej zadawane pytania

 1. Jestem właścicielem podmiotu leczniczego. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl?

W celu uzyskania dostępu do aplikacji przez podmiot leczniczy wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do systemu RPWDL rpwdl.ezdrowie.gov.pl
 2. Złóż wniosek o podłączenie do systemu P1
 3. Wynik realizacji wniosku dostępny będzie w RPWDL. Dodatkowo, w przypadku pozytywnej realizacji wniosku otrzymasz powiadomienie na adres email, który podałeś we wniosku. Uzyskasz dostęp do aplikacji w roli Administratora Usługodawcy z poziomu którego będziesz mógł zarządzać użytkownikami (np. przypisywać danych pracowników medycznych do danych pozycji struktury).

Opis czynności, jakie należy wykonać, przedstawiony jest w filmie instruktażowym, dostępnym na kanale YouTube: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (https://www.youtube.com/watch?v=ojJcqcKJCsw).

 1. Prowadzę praktykę zawodową i nie posiadam żadnego innego konta w aplikacji gabinet.gov.pl (np. z podmiotu). W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do aplikacji?

Osoby prowadzące praktyki zawodowe, które nie posiadają żadnego innego konta, nie muszą składać wniosku przez RPWDL o nadanie dostępu do aplikacji. Możliwe jest automatyczne założenie konta w aplikacji gabinet.gov.pl. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę gabinet.gov.pl
 2. Zaloguj się przez Węzeł Krajowy za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu.
 3. Jeśli w systemie P1 zostanie znaleziona prowadzona przez Ciebie praktyka zawodowa, to w sposób automatyczny zostanie utworzone dla Ciebie konto z rolą administratora oraz rolą wynikającą z podanego numeru prawa wykonywania zawodu.
 1. Prowadzę praktykę zawodową, ale posiadam inne konto w aplikacji gabinet.gov.pl. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do aplikacji?

Jeśli prowadzisz praktykę zawodową, ale posiadasz inne konto w aplikacji (np. w szpitalu, w którym pracujesz), nie będzie możliwe automatyczne założenie konta. Należy złożyć wniosek przez RPWDL. Szczegóły opisano w punkcie 1.

 1. Jestem administratorem podmiotu/praktyki. W jaki sposób mogę założyć konto pracownikowi?

Zakładanie konta dla Pracownika Usługodawcy odbywa się poprzez wykonanie następujących kroków:

 1. Wejdź na stronę gabinet.gov.pl i zaloguj się w roli administratora.
 2. Wprowadź dane nowego pracownika korzystając z opcji Nowy użytkownik.
 3. Wypełnij wymagane pola oraz przypisz użytkownika do poziomu struktury organizacyjnej. Teraz nowy użytkownik będzie mógł korzystać z aplikacji.
 1. Jestem administratorem podmiotu/praktyki. W jaki sposób mogę dodać nowe role pracownikowi z utworzonym kontem?

W celu dodania nowej roli pracownikowi, który ma założone konto należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę gabinet.gov.pl i zaloguj się do aplikacji w roli administratora.
 2. Wejdź w zakładkę Użytkownicy, a następnie Lista użytkowników.
 3. Wejdź w edycję własnego użytkownika.
 4. Dodaj informację o NPWZ lekarza (pozostałe dane powinny się automatycznie zaciągnąć).
 5. Kliknij Edytuj przy strukturze organizacyjnej, dodaj odpowiednią rolę i zapisz zmiany.
 6. Kliknij Aktualizuj dane. Teraz użytkownik będzie mógł korzystać z aplikacji w nowej roli.
 1. Prowadzę własną praktykę zawodową. Założyłem konto, ale mam przypisaną tylko rolę administratora. W jaki sposób mogę rozpocząć korzystanie z aplikacji w roli lekarza/pielęgniarki?

W celu dodania roli lekarza lub pielęgniarki dla prowadzącego praktykę zawodową należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę gabinet.gov.pl i zaloguj się do aplikacji w roli administratora.
 2. Wejdź w zakładkę Użytkownicy, a następnie Lista użytkowników.
 3. Wejdź w edycję własnego użytkownika.
 4. Dodaj informację o NPWZ lekarza (pozostałe dane powinny się automatycznie zaciągnąć).
 5. Kliknij Edytuj przy strukturze organizacyjnej, dodaj odpowiednią rolę i zapisz zmiany.
 6. Kliknij Aktualizuj dane
 7. Wyloguj się z roli administratora i zaloguj na rolę lekarza.
 1. Logowanie przez Węzeł Krajowy

Podczas logowania zostaniesz przekierowywany na stronę Węzła Krajowego. Obecnie poprzez Węzeł Krajowy można zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego. W przypadku problemów z logowaniem należy wejść na stronę

https://login.gov.pl/login/help