NIPIP

Stanowiska Prezydium NRPiP z 13.02.2024r. w sprawie poparcia nowelizacji obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych czytaj
Stanowisko Prezydium NRPiP i Prezydium NRL z 14.02.2024r. w sprawie kształcenia pielęgniarek, położnych, lekarzy i lekarzy dentystów czytaj
Stanowisko Prezydium NRPiP i Prezydium NRL z 14.02.2024r. w sprawie zasadności uregulowania zasad wykonywania zabiegów medycyny estetycznej czytaj
Stanowisko Prezydium NRPiP i Prezydium NRL z 14.02.2024r. w sprawie zmiany zasad odpowiedzialności personelu medycznego czytaj
Stanowisko Prezydium NRPiP i Prezydium NRL z 14.02.2024r. w sprawie znajomości języka polskiego przez osoby wykonujące zawód medyczny czytaj
Stanowisko NRPiP w sprawie stosowania ustawy z 08.06.2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych czytaj
Pismo do MZ w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego oraz zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie u dorosłych czytaj
Odpowiedź z MZ w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego oraz zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie u dorosłych czytaj
Stanowisko NRPiP w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowej Opiece Zdrowotnej czytaj
Stanowisko NRPiP w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina czytaj
Stanowisko NRPiP w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2020, poz. 562 ze zm.) czytaj
Stanowisko NRPiP w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych czytaj
Stanowisko NRPiP w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy czytaj
Stanowisko NRPiP w sprawie rozszerzania kompetencji pielęgniarki w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów z dziedziny kosmetologii i kosmetologii estetycznej oraz podjęcia działań w kierunku zmian w przepisach regulujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek poprzez wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia umożliwiającej pielęgniarce nabyć w/w uprawnienia czytaj
Stanowisko NRPiP w sprawie agresywnych zachowań pacjentów i osób im bliskich zagrażających zdrowiu i życiu osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej czytaj
Stanowisko NRPiP w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie skierowane do Marszałka Województwa Pokdarpackiego Władysława Zenona Ortyła czytaj
Stanowisko NRPiP w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC) czytaj
Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno – hospicyjnej czytaj
Informacja prasowa wrzesień 2016 – przy NRPiP powstaje zespół ekspertów koordynujący tworzenie rekomendacji w zakresie postępowania z pacjentami z NTM czytaj
Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami czytaj