SIPIP

Stanowisko Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 30.06.2016r. w sprawie kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych czytaj
Stanowisko Prezydium Rady SIPIP z dnia 19.10.2016r. w sprawie propozycji MZ uruchomienia drugiej ścieżki kształcenia w zawodzi pielęgniarka w dwustopniowej szkole branżowej czytaj