Uznawanie kwalifikacji

Wniosek o uznawanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP /zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 16.11.2016r. – Dz.U. 2016r. poz. 2006 mający zastosowanie wyłącznie do uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych z innych państw członkowskich UE w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji/ Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Pobierz
Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpis do rejestru pielęgniarek/położnych Pobierz
Oświadczenie o zamiarze czasowego wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz
Oświadczenie o zamiarze czasowego wykonywania zawodu położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz