Uznawanie kwalifikacji

 

Wniosek o uznawanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP /zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 16.11.2016r. – Dz.U. 2016r. poz. 2006 mający zastosowanie wyłącznie do uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych z innych państw członkowskich UE w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji/ Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Pobierz
Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis do rejestru SIPiP Pobierz
Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego* obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego* na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz
Wniosek o przyznanie ograniczonego lub pełnego prawa wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru dla osób nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE. Pobierz
Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności,okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą i wpis do rejestru SIPiP – na podstawie decyzji Ministra Zdrowia Pobierz
Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru SIPiP – na podstawie decyzji Ministra Zdrowia. Pobierz