ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Od 01 lipca 2017 roku ruszył System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Jest to system teleinformatyczny utworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Jego zadaniami są:

– gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;

– monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;

– monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;

– wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych; wsparcie przygotowani i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 05 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.

Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć udział w jakiejkolwiek formie szkolenia podyplomowego będzie musiała swoje zgłoszenie dokonać poprzez SMK. Czyli koniec ze składaniem wniosków w formie papierowej. W związku z tym czeka nas mała rewolucja. Prosimy decyzji o zamiarze wzięcia udziału w szkoleniach nie zostawiać na ostatnią chwilę, ponieważ proces rejestracji może okazać się czasochłonny.

Prosimy jakichkolwiek pretensji nie kierować pod adresem pracowników Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, ponieważ ta regulacja została wprowadzona ustawą z dnia 09 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1991 z późń.zm.).

Informacja dla pielęgniarek i położnych

Zgodnie z ustawą z dnia 09 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1991 z późń.zm.), od dnia 01 lipca 2017r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

– postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistyczne i dokształcającego /składanie wniosków/,

– składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Wszelkie szczegółowe informacje na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ *** infolinia 19457 e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

Podręcznik użytkownika Systemu Monitorowania Jakości Kształcenia – pobierz

Podręcznik użytkownika SMK pracowników medycznych – pobierz