Rejestr Ośrodków kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Aby przeszukać treść na tej stronie naciśnij CTRL+F
Numer rejestru Nazwa organizatora Dane adresowe NIP Szkolenia specjalizacyjne Kursy kwalifikacyjne Kursy specjalistyczne Kursy dokształcające
23/VII/15  Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o. 57 -300 Kłodzko ul. Kościuszki 1 8831742636 Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek
24/VII/15  Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o. 57 -300 Kłodzko ul. Kościuszki 1 8831742636 Wykonanie i interpretacja zapisu  elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
25/VII/15 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 95 5992794335 Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
26/VII/15 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 95 5992794335 Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i polożnych
27/VII/15 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 95 5992794335 Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym
28/VII/15  Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o. 57 -300 Kłodzko ul. Kościuszki 1 8831742636 Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i polożnych
29/VII/15 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Wykonanie i interpretacja zapisu  elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
30/VII/15  Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o. 57 -300 Kłodzko ul. Kościuszki 1 8831742636 Pielęgniarstwo operacyjne  dla pielęgniarek
01/VII/16 Ośrodek Kształcenia EzA  Sp.C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i polożnych
02//16 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I i  II
03/VII/16 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dla pielęgniarek i położnych
04/VII/16 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Resuscytacja krążeniowo- oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
05/VII/16 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i polożnych
06/VII/16 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Leczenie ran dla pielęgniarek
07/VII/16 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzenaimi psychicznymi
08/VII/16 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Leczenie ran dla położnych
09/Vii/16 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych.
10/VII/16 Collegium Medyczne Medica S.C.Anna Wasiłek, Grzegorz Wasiłek/ Akademia Kształcenia Kadr Medica 73-110 Stargad 8542312071 Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych  cz. I
11/VII/16 Collegium Medyczne Medica S.C. Anna Wasiłek, Grzegorz Wasiłek/ Akademia Kształcenia Kadr Medica 73-110 Stargad 8542312071 Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. II
12/VII/16 Collegium Medyczne Medica S.C> Anna Wasiłek, Grzegorz Wasiłek/ Akademia Kształcenia Kadr Medica 73-110 Stargad 8542312071 Wykonanie i interpretacja zapisu  elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
13/VII/16 Collegium Medyczne Medica S.C. Anna Wasiłek, Grzegorz Wasiłek/ Akademia Kształcenia Kadr Medica 73-110 Stargad 8542312071 Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
14/VII/16 Collegium Medyczne Medica S.C. Anna Wasiłek, Grzegorz Wasiłek/ Akademia Kształcenia Kadr Medica 73-110 Stargad 8542312071 Szczepienia ochronne dla połoznych
15/VII/16 Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED 45-061 Opole ul. Katowicka 39c/9 7543014292 Pielęgniarstwo pediatryczne  dla pielęgniarek
16/VII/16 Agencja Usług Ośwaitowych „Omnibus” 57-300 Kłodzko ul. Kościuszki 1 8831742636 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
18/VII/16 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
19/VII/16 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
20/VII/16 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Pielęgniarstwo geriatryczne  dla pielęgniarek
21/VII/16 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Pielęgniarstwo onkologiczne  dla pielęgniarek
22/Vii/16 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Pielęgniarstwo operacyjne  dla pielęgniarek
23/VII/16 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Pielęgniarstwo rodzinne  dla pielęgniarek
24/VII/16 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych
25/VII/16 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
26/VII/16 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Leczenie ran dla pielęgniarek
27/VII/16 Jonson&Jonson Poland 02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24 1130020467 Stymulacja wielozmysłowa i zdrowy rozwój niemowlęcia
28/VII/16 Omnibus Agencja Usług Oświatowych Sp. z o.o. 02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24 1130020467 Pielęgniarstwo chirurgiczne  dla pielęgniarek
29/VII/16 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
30/VII/16 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Szczepienia ochronne dla położnych
31/VII/16 Omnibus Agencja Usług Oświatowych Sp.z o.o. 02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24 1130020467 Pielęgniarstwo onkologiczne  dla pielęgniarek
01/VII/17 Omnibus Agencja Usług Oświatowych Sp. z o.o. 57 -300 Kłodzko ul. Kościuszki 1 8831742636 Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
02/VII/17 Omnibus Agencja Usług Oświatowych Sp.z o.o. 57 -300 Kłodzko ul. Kościuszki 1 8831742636 Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
03/VII/17 Omnibus Agencja Usług Oświatowych Sp. z o.o. 57 -300 Kłodzko ul. Kościuszki 1 8831742636 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki  dla pielęgniarek
04/VII/17 Omnibus Agencja Usług Oświatowych Sp. z o.o. 57 -300 Kłodzko ul. Kościuszki 1 8831742636 Pielęgniarstwo operacyjne  dla pielęgniarek
05/VII/17 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniark  i położnych
06/VII/17 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniark  i położnych
07/VII/17 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniark  i położnych
08/VII/17 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
09/VII/17 Fundacja Akademia Aesculap ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 7881994523 Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych dla pielęgniarek i położnych.
10/VII/17 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
11/VII/17 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
12/VII/17 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
13/VII/17 Teachmed Sp. z o.o. 45-061 Opole ul. Katowicka 39c/9 7543134895 „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” dla pielęgniarek
01/VII/18 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Wykonanie i interpretacja zapisu  elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.
02/VII/18 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” dla pielęgniarek
03/VII/18 Fundacja Akademia Aesculap 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 7881994523  „Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkownaie portów naczyniowych ” dla pielęgniarek i położnych”
04/VII/18 Interrete Sp. z o.o.  50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 8952018419 „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek
05/VII/18 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
06/VII/18 Ośrodek Kształcenia EzA Sp. C. 71-610 Szczecin ul. Dubois 27 8522274002 Podstawy opieki paliatywnej
07/VII/18 Fundacja Pretium 50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4/29 8971811633 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
08/VII/18

wykreślony 26.09.2021r.

IPMC Przemysław Warnke 83-210 Białachowo Białachowo 9B 5921953358 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych, niestacjonarny
1/VII/19 Ośrodek Kształcenia EZA s.c. Grzybek Ewa Irena, Brzozowska Anna Ewa 71-610 Szczecin Dubois 27 8522274002 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
2/VII/20 Agencja Usług Oświatowych „Omnibus” Sp .z o.o. 57-300 Kłodzko Kościuszki 1 8831742636 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek /niestacjonarny/
1/VII/21 ProCogita Szkolenia Joanna Rydz 51-114 Wrocław Obornicka 83/16 5010056269 Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych niestacjonarny
2/VII/21 ProCogita Szkolenia Joanna Rydz 51-114 Wrocław Obornicka 83/16 5010056269 Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych niestacjonarny
3/VII/21 ProCogita Szkolenia Joanna Rydz 51-114 Wrocław Obornicka 83/16 5010056269 Leczenie ran dla pielęgniarek niestacjonarny
4/VII/21 ProCogita Szkolenia Joanna Rydz 51-114 Wrocław Obornicka 83/16 5010056269 Ordynowanie leków i wypisywanie recept – cz.I, dla pielęgniarek i położnych niestacjonarny
5/VII/21 Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu Żeromskiego 62/6 50-312 Wrocław 8971811633 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek niestacjonarny
3/VII/22 Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu Żeromskiego 62/6 50-312 Wrocław 8971811633 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek