“Zawodówki” dla Pielęgniarek

Petycja do Ministra Zdrowia w sprawie złożenia wniosku do MEN dotyczącego przywrócenia do kształcenia na poziomie średnim zawodu pielęgniarka. czytaj
Odpowiedź MZ na petycje w sprawie złożenia wniosku do MEN dotyczącego przywrócenia do kształcenia na poziomie średnim zawodu pielęgniarka. czytaj
Odpowiedź MEN z dnia 25.01.2017r. na pismo Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych dotycząca zmian w systemie kształcenia przeddyplomowego czytaj
Odpowiedź MEN na stanowisko PTP, NRPiP oraz OZZPiP w sprawie propozycji MZ dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek czytaj
Odpowiedź na interpelację nr 7414 Pana Posła Piotra Misiło w sprawie proponowanych zmian modelu kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych czytaj
Analiza zainteresowania uczniów kształceniem w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz.
Minister Zdrowia zwrócił się do Wojewodów z prośbą o dokonanie analizy zainteresowania uczniów kształceniem w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz.
ankieta
Odpowiedź MZ na interpelację nr 7175 Posła na Sejm RP Pawła Papke czytaj
Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej na Interpelację nr 7174 Posła RP Pawła Papke w sprawie projektu zmian do ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych czytaj
Interpelacja nr 7174 Posła RP Pawła Papke kierowana do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie projektu zmian do ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych czytaj
Stanowisko Prezydium OIPIP w Rzeszowie z dnia 10.11.2016r. w sprawie zmian w systemie kształcenia zawodowego pielęgniarek czytaj
Interpelacja nr 7414 do Ministra Zdrowia w sprawie proponowanych zmian modelu kształcenia zawodowego pielęgniarek – zgłaszający: Poseł Piotr Misiło czytaj
Odpowiedź MEN Anny Zalewskiej na uwagi Ministra Zdrowia w sprawie projektów ustawy oświatowej – zmian w ustawie z dnia 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej czytaj
Poparcie OIPIP w Katowicach dla Stanowiska Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczącego uruchomienia drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarka w dwustopniowej szkole branżowej czytaj
Opinia Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Konsultantów Wojewódzkich województwa świętokrzyskiego w dziedzinach pielęgniarstwa w sprawie propozycji kształcenia pielęgniarek w branżowej szkole zawodowej czytaj
Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia z dnia 24.10.2016r. ze spotkania Przedstawicieli Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z MZ w sprawie projektu zmian w systemie kształcenia pielęgniarek czytaj
Apel nr 1 Prezydium Rady OIPIP Regionu Siedleckiego z dnia 21.10.2016r. w sprawie projektów uruchomienia ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki w dwustopniowej szkole branżowej czytaj
Pismo NRPiP do MEN Anny Zalewskiej z prośbą o odrzucenie zgłoszonych przez MZ propozycji zmian w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek czytaj
Pismo NRPiP do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło z prośbą o interwencję w związku z planowanymi zmianami w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek czytaj
Stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 20.10.2016r. w sprawie propozycji MZ wprowadzenia zmian ustawowych w obszarze kształcenia w zawodzie pielęgniarki czytaj
Stanowisko nr 2 Prezydium Rady SIPIP z dnia 19.10.2016r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia uruchomienia drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarka w dwustopniowej szkole branżowej czytaj
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz OZZPiP z dnia 18.10.2016r. w sprawie propozycji MZ dotyczących zmian systemowych kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek czytaj
Stanowisko Rady OIPIP w Pile z dnia 18.10.2016r. w sprawie ponownych propozycji MZ dotyczących zmian systemowych kształcenia pielęgniarek czytaj
Pismo MZ do MEN – Anny Zalewskiej w sprawie zmian w ustawie z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej czytaj
Pismo Ministra Zdrowia do Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej w sprawie zmian w systemie oświaty czytaj
Pismo Ministra Zdrowia kierowane do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego jako odpowiedź na interpelację nr 5441 w sprawie kształcenia pielęgniarek czytaj
Stanowisko Prezydium OIPIP w Pile z dnia 05.08.2016r. w sprawie propozycji MZ dotyczących zmian systemowych kształcenia pielęgniarek czytaj
Pismo Ministra Zdrowia kierowane do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego jako odpowiedź na interpelację nr 4895 w sprawie kształcenia pielęgniarek czytaj
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz OZZPiP z dnia 19.07.2016r. w sprawie propozycji MZ dotyczących zmian systemowych kształcenia pielęgniarek czytaj
Stanowisko Prezydium ORPiP w Koszalinie z dnia 05.07.2016r. w sprawie propozycji MZ dotyczących zmian systemowych kształcenia pielęgniarek czytaj
Stanowisko Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 30.06.2016r. w sprawie kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych czytaj
Pismo Dolnośląskiej OIPIP do Prezes NRPiP w sprawie zmian w kształceniu do zawodu pielęgniarki czytaj
Stanowisko Pielęgniarek i Położnych Województwa Pomorskiego w sprawie propozycji zmian Ministra Zdrowia dotyczących zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek czytaj
Stanowisko Prezydium OIPIP w Krośnie w sprawie zmian w kształceniu w zawodzie pielęgniarki czytaj
Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Zdrowia Warszawa do Dyrektorów Gimnazjów w sprawie zmian w systemie kształcenia pielęgniarek czytaj
Stanowisko ORPiP Regionu Warmii i Mazur w sprawie zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek czytaj