Przerwa w wykonywaniu zawodu

 

Obowiązujące przepisy Szczegóły
Program szkolenia pielęgniarek/położnych, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat Pobierz