Przerwa w wykonywaniu zawodu

 

Praca po przerwie wykonywania zawodu zgodnie z art. 26b ustawy z dn. 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Szczegóły
Obowiązujące przepisy Szczegóły
Program szkolenia pielęgniarek/położnych, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat Pobierz
Przeszkolenie w okresie zakażenia wirusem SARS-COV-2 w trybie art. 26b Szczegóły