Praktyki zawodowe/własna działalność

Ważne – zmiana sposobu logowania się do systemu RPWDL czytaj
Otwarcie praktyki zawodowej czytaj
Założenie konta w rejestrze praktyk zawodowych czytaj
Droga elektroniczna wniosku, podpis elektroniczny czytaj
Wysyłanie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze praktyk czytaj
Zasady prowadzenia rejestru praktyk zawodowych czytaj
Przepisy dotyczące prowadzenia działalności czytaj
Regulacje prawne czytaj
Wyposażenie torby czytaj
Zestaw przeciwwstrząsowy czytaj
Problemy z uzyskaniem uprawnień pielęgniarki/położnej w gabinet.gov.pl czytaj