Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej art.10c ust. 3; Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602z póź. zm.)

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek /programy ramowe/

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek Szczególy
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek Szczególy
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek Szczególy
Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek Szczegóły
Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek Szczegóły

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych /programy ramowe/

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych Szczegóły

Kursy kwalifikacyjne dla położnych /programy ramowe/

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Szczegóły
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych Szczególy
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych Szczegóły

Archiwalne programy ramowe dostępne na stronie