Terminy spotkań Komisji socjalnej

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI SOCJALNEJ 2018

godz. 14.30
08 styczeń
29 styczeń
14 luty
05 marzec
26 marzec
16 kwiecień
07 maj
28 maj
20 czerwiec
09 lipiec
23 lipiec
06 sierpień
27 sierpień
19 wrzesień
08 październik
29 październik
19 listopad
12 grudzień