Terminy spotkań Komisji socjalnej

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI SOCJALNEJ 2017

03 styczeń

24 styczeń

16 luty

28 marzec

19 kwiecień

08 maj

30 maj

28 czerwiec

18 lipiec

08 sierpień

29 sierpień

20 wrzesień

10 październik

07 listopad

28 listopad

20 grudzień

godz. 14.30