1. Mając podpis elektroniczny oraz założone konto w Rejestrze  Praktyk  Zawodowych ( opis we wcześniejszych zakładkach ) należy zalogować się w rejestrze https://rpwdl.csioz.gov.pl.
  2. Proszę wejść   w menu  NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  oraz wybrać WNIOSEK O ZMIANĘ wpisu  –  pojawia się  zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko w tych miejscach, w których uległy  zmianie.
  3. Należy dołączyć do wniosku  wymagane załączniki:  ( w przypadku zmiany nazwiska, adresu do korespondencji, nowego miejsca udzielania świadczeń, wznowienia praktyki  – wymagany jest załącznik potwierdzający  dokonania opłaty za zmianę wpisu).
  4. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników należy wniosek podpisać wykorzystując podpis elektroniczny.
  5. Po podpisaniu, wysłać  w systemie do organu prowadzącego rejestr.
  6. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnionego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę „ Komunikaty” i po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument   w zakładce: „Dokumenty” ze szczegółowymi danymi co we wniosku należy poprawić.