RZECZNIK  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZAWODOWEJ

I ZASTĘPCY  /VII KADENCJA/

Lp. Imię i Nazwisko
1 dr n. med. Kunecka  Danuta Rzecznik 
2 Ciećko  Anna
3 Cynowska Beata
4 Jankowska  Anetta
5 Jewchuta Teresa
6 Kalek Dorota
7 Kałużniak  Magdalena położna
8 Karwowska  Aneta 
9 Piątek Alicja
10 Sapkowska  Anna 
11 Zakrzewska Irena
12 Żyngiel Ewa