UWAGA !!!

Wysokość składki w roku 2019 wynosi 38,03 zł. miesięcznie z tytułu prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położniczej.