UWAGA !!!

Wysokość składki w roku 2017 wynosi 33,03 zł. miesięcznie z tytułu prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położniczej.